Programın Amacı

Anestezi Önlisans programının amacı Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir.

Vizyon

Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır. Anestezi Önlisans Programı ile dünyada değişen ve gelişen bilimsel ve teknolojik yeniliklere, mesleki ilke ve standartalara uygun bir eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Misyon

 İki yıllık eğitim süresince öğrencilere Anestezi uygulamalarında teorik bilgi ve uygulama ile ilgili yeterli donanım sağlanacak, Ameliyathane ve Anestezi ve Reanimasyon Servislerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilecek, Anestezi Teknikerliği konusunda deneyim kazandırılacaktır.

Program Dili:

Türkçe

Hazırlık Okulu:

Gerekmemektedir.

Program Onayı:

YÖK-YÖDAK

Program Tanımı

Anestezi Önlisans programının süresi iki yıldır. 2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “Anestezi Teknikeri” ünvanı verilmektedir. Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir. Programın ana dersleri ve uygulamaları Anestezi Uzman Hekimi, ana dersler Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Programda uygulamalar büyük ölçüde Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılmaktadır. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür. Öğrenciler KKTC Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ve Türkiye’de Devlet ve Özel Hastanelerinde stajlarını yapabilmektedirler. Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyacın gelecek yıllarda artacağı düşünülmektedir. Anestezi Önlisans programına KKTC ve Türkiye’den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları:

 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum Yerel kredi: 103, AKTS: 124 gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Üst Kademeye Geçiş:

 DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık Anestezi Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır: 1-Hemşirelik, 2-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, 3-Acil Yardım ve Afet Yönetimi, 4-Sağlık Yönetimi, 5-Sosyal Hizmet.

İstihdam Olanakları:

Anestezi Önlisans programından mezun olacak öğrenciler isterlerse dikey geçiş sınavları ile uygun bölümlerde lisans öğrenimlerine devam edebilirler. Bu programdan mezun olanlar KKTC ve Türkiye’de Devlet hastanesi, Özel hastanelerde ve Cerrahi müdahale iznine sahip her sağlık kuruluşunda Anestezi Teknikeri olarak çalışabilirler.