Programın Amacı

Sağlık kurumlarında ihtiyaç duyulan sağlık işletmecilerinin yetiştirilmesidir.

Vizyon

Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında, mesleğini en iyi şekilde uygulayabilen, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip Sağlık Kurumları İşletmecisi yetiştirmektir. Program sağlık sektörüne azami seviyede donanımlı sağlık işletmecileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Misyon

İki yıllık eğitim boyunca öğrencilere bu alanda deneyimli öğretim elemanları tarafından teorik ve uygulamalı dersler verilecektir.

Öğrenciler bir sağlık kurumunun tüm fonksiyonları hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiler, sağlık kurumları işletmeciliği alanında temel bilgilere sahip olma, planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyişi, bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olma gibi bu konularda gereken eğitimi alacaklardır.

Öğrenciler sağlık kurumlarında tıbbi işleyiş konusunda hekim ve diğer yardımcı personeller ile iş birliği ve uyum içinde çalışabilme, yasalara ve etik kurallara uygun olarak ve mesleki sorumluluk gerektiren görevleri yerine getirebilmek için istenen bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.

Program Dili:

Türkçe

Hazırlık Okulu:

Gerekmemektedir.

Program Onayı:

YÖK-YÖDAK

Program Tanımı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği programında çağdaş eğitimin azami olanakları kullanılarak, öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki yaşamlarında sahip olmaları gereken bilgi ve deneyimi onlara kazandıracak şekilde organize edilmiştir. Program Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun öğretim elemanları tarafından ve diğer birimlerden öğretim elemanlarının katkısı ile yürütülmektedir. Programın süresi iki eğitim yılıdır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları:

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, 120 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş:

Üst Kademeye Geçiş: Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İktisadi ve İdari Bilimler, Sağlık Yönetimi ve İşletme lisans programlarına geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları:

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanı ile çalışabilirler. Rehabilitasyon merkezlerinde, ilaç firma ve depolarında, sigorta şirketlerinde, danışmanlık şirketlerinde, çalışabilirler. Sağlık Kurumları İşletmecilerinin Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na göre, KKTC’de ise Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun açtığı sınavlarda başarılı olanlar kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına atanırlar.