Programın Amacı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Aşçılık Ön Lisans programının amacı yemek kültürünü ve yemek yapmayı en iyi şekilde öğrenip meslek hayatı içerisinde öğrendiği bilgileri en etkili şekilde kullanabilecek kişileri yetiştirerek sektöre kazandırmaktır.

Vizyon

Aşçılık Ön Lisans Programı yiyecek ve içecek sektörüne mutfak şefi olmaya aday, ulusal ve uluslararası mutfaklardan örnekler sunabilecek aşçı yetiştirmenin yanı sıra, konaklama ve yiyecek-içecek sektörlerinde eksikliği hissedilen, nitelikli, eğitimli eleman sayısının artmasına katkı sağlamaktır.

Misyon

 Aşçılık bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrencilerde disiplinli, sorumluluk sahibi, yemek yapmayı, yemek kültürüne ilgili ve meraklı olması aranan başlıca özellikler arasındadır. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık Önlisans bölümünün misyonu geleceğin başarılı ve “Michelin Yıldızı”lı aşçılarını yetiştirmektir.

Program Dili:

Türkçe

Hazırlık Okulu:

Gerekmemektedir.

Program Onayı:

YÖK-YÖDAK

Program Tanımı

Aşçılık Önlisans programının süresi iki yıldır. 2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “Aşçı” ünvanı verilmektedir. Programa %100, %75, %50, %25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir. Programın ana dersleri ve uygulamaları alanında uzman öğretim üyeleri ve sektörden tecrübeli aşçılar tarafından verilmektedir.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’ nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları:

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Aşçılık Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum Yerel kredi: 103, AKTS: 124 gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Üst Kademeye Geçiş:

İstihdam Olanakları:

Mezunlarımız turizm sektörünün yiyecek ve içecek alt sektöründe iş bulma imkanına sahip olmaktadırlar. Öğrencilerimiz, öğrenimleri sırasında 5 veya 4 yıldızlı konaklama işletmelerinde gerçekleştirecekleri sektör stajları ile, işletmeleri yerinde tanıma fırsatı bulmaktadırlar. Arzu eden öğrencilerimiz için, yurt dışındaki konaklama işletmelerinde staj yapma olanağı mevcuttur. Üniversitemize ait Camelot Beach Club, Le Chateau Lambousa Hotel, Akpınar Pastanesi gibi restoran, cafe ve konaklama işletmeleri bulunmaktadır. Mezun öğrencilerimiz staj yaptıkları bu işletmelerden iş teklifleri almaktadırlar.