Programın Amacı

Eczane ve ilaç sektöründe ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesidir.

Vizyon

Eczane teknikerliği alanında, mesleğini en iyi şekilde uygulayabilen, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip Eczane Teknikeri yetiştirmektir. Program sağlık sektörüne azami seviyede donanımlı eczane teknikerleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Misyon

İki yıllık eğitim boyunca öğrencilere bu alanda deneyimli öğretim elemanları tarafından teorik ve pratik dersler verilecektir.

Öğrenciler eczacı sorumluluğunda ve gözetiminde, düzenli olarak kayıt tutma, güncel bilgileri içeren kitap ve teknolojik uygulama araçlarının kullanılması ve reçeteli ya da reçetesiz ilaç, kozmetik ürün ve sağlıkla ilgili ürünlerin temin edilmesi, muhafaza edilmesi ve hastaya sunulması gibi bu konularda gereken eğitimi alacaklardır.

Öğrenciler ekip içerisinde, yasalara ve etik kurallara uygun olarak ve mesleki sorumluluk gerektiren görevleri yerine getirebilmek için istenen bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.

Program Dili:

Türkçe

Hazırlık Okulu:

Gerekmemektedir.

Program Onayı:

YÖK – YÖDAK

Program Tanımı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Eczane Teknikerliği programında çağdaş eğitimin azami olanakları kullanılarak, öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki yaşamlarında sahip olmaları gereken bilgi ve deneyimi onlara kazandıracak şekilde organize edilmiştir. Program Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun öğretim elemanları tarafından ve diğer birimlerden öğretim elemanlarının katkısı ile yürütülmektedir. Programın süresi iki eğitim yılıdır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları:

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Eczacılık Hizmetleri Önlisans Programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, 120 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Biyokimya, Kimya ve Kimya Mühendisliği lisans programına geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları:

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Eczane Teknikeri” unvanı ile çalışabilirler. Eczanelerde, eczane bölümleri bulunan devlet dairelerinde, ilaç fabrikalarında, ilaç depolarında, laboratuvarlarda ve medikal sektörde çalışabilirler. Eczane teknikerlerinin Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na göre, KKTC’de ise Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun açtığı sınavlarda başarılı olanlar kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına atanırlar.