Prof. Dr. Tutku Akter Gökaşan

Görsel İletişim Tasarımı

Doç. Dr. Pelin AGOCUK

Görsel İletişim Tasarımı

Öğr. Gör. Merve AKGÜL

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı