Bölüm Hakkında

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk  lisans programı, uluslararası alandan beslenerek dünyanın her tarafından öğrenci kabul etmekte olup evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde benzersiz bir eğitim ve öğretim sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.  

Vizyon

Eğitimde uluslararası ölçütlere eşdeğerde, hukuki kuram ve uygulama alanında yetkin, yaratıcı ve evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş mezunlar vermeyi amaçlayan bölüm, eğitimi disiplinlerarası işbirlikleriyle zenginleştirmeyi hedefleyen ve güncel bilimi yakalamayı amaçlayan, eleştirel düşünce merkezli bir eğitim modeli geliştirmektedir.

Misyon

Avukatlık ve hakimlik mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren hukuk insanları yetiştirmek, Hayal gücünü çalıştıran, yaratıcı düşünmeyi kullanan, mevzuat bilgisi ve mevzuatı yorumlama yeteneği kazanmış, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar vermek ve Yetenekli, yaratıcı, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı hukuk insanları yetiştirmektir. 

Program Dili:

İngilizce

Hazırlık Okulu:

Gerekmektedir.

Program Onayı:

YÖDAK

Program Tanımı

Hukuk lisans programının temel felsefesi, alana özgü bilginin eleştirel yaklaşımla değerlendirilerek, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik, etik değerler çerçevesinde düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme duyarlılığı oluşturmaktır. Bu bağlamda hukuki uygulamalar geliştirebilen, mevzuatı ve yenilikleri takip edebilen, meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilikler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü yapılmaktadır.
 

Mezuniyet Şartları:

Hukuk lisans programından mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 50 adet dersten (Yerel Kredi: 145, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olması ve iki adet staj dersini  başarıyla   tamamlamış olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları:

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunları avukat, savcı ve hakimlik mesleğini icra edebildikleri gibi, noterlik de yapabilirler. Bunun yanında  banka ve finans kuruluşlarında hukuk danışmanlığı ve hukuk müşavirliği, çeşitli bakanlıklarda uzman ve müfettiş olabildikleri gibi, icra memuru olarak da istihdam edilebilirler. Hukuk Fakültesi mezunları ayrıca master ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kurumlarda çalışabilirler.