Prof. Dr. Mustafa Menekay

İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı

Öğr. Gör. Barış Koyuncu

Uluslararası İşletme Yönetimi