Programın Amacı

Programın amacı; fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fizyoterapist gözetiminde, fizik tedavi uygulamalarına yardımcı olacak sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Vizyon

Fizyoterapi teknikerliği alanında, mesleğini en iyi şekilde uygulayabilen, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip Fizyoterapi Teknikeri yetiştirmektir. Program sağlık sektörüne azami seviyede donanımlı fizyoterapi teknikerleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Misyon

 İki yıllık eğitim boyunca öğrencilere bu alanda deneyimli öğretim elemanları tarafından teorik ve pratik dersler verilecektir. Sağlık Meslek Yüksek Okulumuzun Fizyoterapi laboratuvarında maketler üzerinde yoğun pratik çalışma yaptırılacaktır.

Öğrenciler fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi ve temel tıbbi egzersizlerinin uygulanmasında, uygulamalar sırasında istenmeyen durumların oluştuğu takdirde kayıtların tutulması, gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olmak ve fizyoterapi programı sürecinde hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak gibi bu konularda gereken eğitimi alacaklardır.

Öğrenciler fizyoterapi sürecinde ekip içerisinde, yasalara ve etik kurallara uygun olarak ve mesleki sorumluluk gerektiren görevleri yerine getirebilmek için istenen bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.

Program Dili:

Türkçe

Hazırlık Okulu:

Gerekmemektedir.

Program Onayı:

YÖK-YÖDAK

Program Tanımı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Fizyoterapi Teknikerliği programında çağdaş eğitimin azami olanakları kullanılarak, öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki yaşamlarında sahip olmaları gereken bilgi ve deneyimi onlara kazandıracak şekilde organize edilmiştir. Program fizyoterapi mesleğinden gelen deneyimli uzman fizyoterapistler tarafından yürütülmektedir. Programın süresi iki eğitim yılıdır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları:

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Fizyoterapi Teknikerliği Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum 82 ulusal ve 120 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü yaz stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş:

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programına geçiş yapabilirler.