Programın Amacı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikoloji  lisans programı, psikoloji biliminin temel ve uygulamalı alanlarında kavramsal ve teorik bir çatı oluşturmuş; bilimsel düşünme anlayışına, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip; insan zihni ve deneyimlerine ilgi duyan ve merak eden; mesleki becerileri edinmiş; mesleğinin sınır ve sorumluluklarını kavramış psikologlar yetiştirmektir.

Vizyon

Programın temel vizyonu; ülkenin ve insanlığın ihtiyacı olan, öğrenmeyi öğrenmiş ve kendi ayakları üstünde durabilen üstün nitelikli psikologlar yetiştirmek ve öğrencileri çeşitli konu, bakış açısı ve sorgulamalarla tanıştırarak, lisansüstü eğitimlerinde sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, medya, klinik psikoloji gibi alanlar üzerine çalışmaya hazırlamaktır.

Misyon

Psikoloji biliminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gelişime ve değişime açık olmak, Psikoloji alanında bilimsel araştırmalar ve etkinlikler yürütmek, insanların ruh sağlığına fayda sağlamak amacıyla nitelikli, etik bakış açısına sahip ve açık görüşlü bilim insanları ve Psikologlar yetiştirmektir. 

Program Dili:

Türkçe

Hazırlık Okulu:

Gerekmemektedir

Program Onayı:

YÖDAK

Program Tanımı

Psikoloji lisans programının temel felsefesi, birey-aile-toplum düzeyinde ruh sağlığını koruma ve geliştirme, iyileştirme, rehabilitasyon hizmetlerini verebilmek için ileri düzey bilgi ve beceriyle donanmış eğitici, araştırmacı ve bilgi üretici, uygulayıcı uzmanlar yetiştirmektir.

Kayıt ve Kabul Koşulları

KKTC uyruklu ve liseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başlayıp-tamamlayan öğrenciler; üniversitenin her yıl yapmış olduğu burs sınavına katılarak burs kazanabilecekleri gibi, her yıl açıklanan kayıt tarihleri arasında da kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Şartları:

Psikoloji lisans programından mezun olabilmek için dört yıllık eğitim süresince öğrencilerin 147 kredilik (240 AKTS) bir programı tamamlamaları öngörülmekte ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Öğrenciler 30 iş günü staj yapmakla yükümlüdür. Bu staj programının ana amacı, psikoloji lisans eğitimi sırasında öğrenilen kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin alan deneyimi ve uygulamaları ile bütünleştirilmesi ve desteklenmesidir.

İstihdam Olanakları:

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikoloji lisans programı mezunları; endüstride, insan kaynakları departmanlarında, sağlık kuruluşlarında ve psikoloji hizmeti veren özel ve/veya kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Yüksek lisans ve doktora yaptıktan sonra psikolojinin alt dallarından birinde uzmanlık alıp akademik kurumlarda araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olabilirler. Bunun dışında kendi kliniklerini de açabilirler.