Programın Amacı

İhtiyaç duyulan nitelikli, sağlık ve turizm bilgisine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesidir.

Vizyon

Sağlık Turizmi İşletmeciliği alanında, mesleğini en iyi şekilde uygulayabilen, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip Sağlık Turizmi İşletmeciliği Meslek Elemanı yetiştirmektir. Program sağlık sektörüne azami seviyede donanımlı meslek elemanı kazandırmayı hedeflemektedir.

Misyon

İki yıllık eğitim boyunca öğrencilere bu alanda deneyimli öğretim elemanları tarafından teorik ve uygulamalı dersler verilecektir.

Öğrenciler sağlık kurumlarında hekim ve sağlık kuruluşları yöneticileri ile iş birliği ve uyum içinde çalışabilme, yasalara ve etik kurallara uygun olarak ve mesleki sorumluluk gerektiren görevleri yerine getirebilmek için istenen bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.

Program Dili:

Türkçe

Hazırlık Okulu:

Gerekmemektedir.

Program Onayı:

YÖDAK

Program Tanımı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Sağlık Turizmi İşletmeciliği programında çağdaş eğitimin azami olanakları kullanılarak, öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki yaşamlarında sahip olmaları gereken bilgi ve deneyimi onlara kazandıracak şekilde organize edilmiştir. Program Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun öğretim elemanları tarafından ve diğer birimlerden öğretim elemanlarının katkısı ile yürütülmektedir. Programın süresi iki eğitim yılıdır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları:

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Sağlık Turizmi İşletmeciliği Ön Lisans Programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, 120 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İşletme, İşletme Yönetimi, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans programlarına geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları:

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Sağlık Turizmi İşletmeciliği Meslek Elemanı” unvanı ile çalışabilirler. Kaplıca ve Spa merkezleri, Klinik oteller, tatil köyleri ve bakım evleri, sağlıklı yaşam konusunda hizmet veren kurumlarda çalışabilirler. Tıbbi sekreterlerin Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na göre, KKTC’de ise Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun açtığı sınavlarda başarılı olanlar kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına atanırlar.