Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans (Tezli) Ders Programı

Ders kodu

Ders Adı

Teorik ders saati/ Hafta

Lab Saati

Kredi

AKTS

SNT 501
Sanat Felsefesi
3
1
3
8
SNT 503
Sanat-Tasarım Eleştirileri
1
3
3
8
xxx
Seçmeli Ders
2
2
3
7
xxx
Seçmeli Ders
2
2
3
7
SNT 514
Tasarım Kuram ve Araştırmaları
1
3
3
8
xxx
Seçmeli Ders
2
2
3
7
SNT 516
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
3
0
3
8
SNT 518
Seminer
0
0
0
7
SNT 590
Tez I-Tez II
0
0
0
30+30:60
Toplamlar
 
 
21
120

Alan Dersleri

MED 102 Temel Sanat Eğitimi

MED 112 Temel Tasarım

PA 141 Sanat ve Kültür Tarihi

PA 241 Çağdaş Sanat Kuramları

Teknik Seçmeli Derslerin Listesi

Atölye Olarak Kent

Renk Sanatı

Deneysel 

Görsel Sanat Uygulamaları

Malzeme-Biçim İlişkileri

Dijital Fotoğraf ve Video Teknikleri

Sanat ve Teorisi

Nesne Olarak Heykel

Görsel Kültür ve Fotoğraf Sanatı

Kamusal Alan ve Güncel Sanat Pratikleri

Çağdaş Sanat Akımları ve Uygulamaları

Tasarımda Yaratıcı Düşünce

Toplumsal Bellek ve Fotoğraf

Teknoloji ve Görüntü Estetiği

Seramik Form ve Kültürel İzler

Siber Kültür ve Görsel Sanatlar

Tasarımda Yeni Kurgular, Yeni Stratejiler

İç Mekan Tasarımında Renk, Doku ve Tekstil

Yerel Mimari

Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans (Tezsiz) Ders Programı

Ders kodu

Ders Adı

Teorik Ders Saati/ Hafta

Lab Saati

Kredi

AKTS

SNT 501
Sanat Felsefesi
3
1
3
8
SNT 503
Sanat-Tasarım Ele艧tirileri
1
3
3
8
xxx
Seçmeli Ders
2
2
3
7
xxx
Seçmeli Ders
2
2
3
7
SNT 514
Tasarım Kuram ve Araştırmaları
1
3
3
8
xxx
Seçmeli Ders
2
2
3
7
SNT 516
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
3
0
3
8
SNT 517
Bitirme Projesi
0
0
0
30+30:60
Toplamlar
 
 
27
136
     

Alan Dersleri

MED 102 Temel Sanat Eğitimi

MED 112 Temel Tasarım

PA 141 Sanat ve Kültür Tarihi

PA 241 Çağdaş Sanat Kuramları

Teknik Seçmeli Derslerin Listesi

Atölye Olarak Kent

Renk Sanatı

Deneysel 

Görsel Sanat Uygulamaları

Malzeme-Biçim İlişkileri

Dijital Fotoğraf ve Video Teknikleri

Sanat ve Teorisi

Nesne Olarak Heykel

Görsel Kültür ve Fotoğraf Sanatı

Kamusal Alan ve Güncel Sanat Pratikleri

Çağdaş Sanat Akımları ve Uygulamaları

Tasarımda Yaratıcı Düşünce

Toplumsal Bellek ve Fotoğraf

Teknoloji ve Görüntü Estetiği

Seramik Form ve Kültürel İzler

Siber Kültür ve Görsel Sanatlar

Tasarımda Yeni Kurgular, Yeni Stratejiler

İç Mekan Tasarımında Renk, Doku ve Tekstil

Yerel Mimari

Toplam Kredi: Toplam Ects:

Kurs Tanımı