Doç. Dr. Pelin AGOCUK

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

Öğr. Gör. Ahmet ASLIM

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi