Doç. Dr. Pelin AGOCUK

Dekan

Prof. Dr. Mümtaz Ulvi KESER

Yrd. Doç. Dr. Kemal BULUT

Öğr. Gör. Ahmet ASLIM

Öğr. Gör. Burak KURTCEBE