Doç. Dr. Pelin AGOCUK

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

Öğr. Gör. Burak KURTCEBE

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı