I.

KODU

DERS ADI

T

U

L

Kr.

AKTS

TBUS101
İşletmeye Giriş
3
0
3
3
6
BİL103
Bilgisayara Giriş 1
3
0
3
3
6
SOS100
Sosyoloji 
3
0
3
3
6
SİY101
Siyaset Bilimine Giriş
3
0
3
3
6
EFL101
İngilizce I
3
0
3
3
5
NH001
Milli Tarih I
1
TOPLAM
15
30

II.

KODU

DERS ADI

T

U

L

Kr.

AKTS

KAM102
Kamu Yönetimine Giriş
3
0
3
3
6
BİL104
Bilgisayara Giriş II
3
0
3
3
6
TAR104
Dünya Tarihi ve Medeniyetler
3
0
3
3
6
ULU102
Uluslararası İlişkilere Giriş
3
0
3
3
6
EFL102
İngilizce II
3
0
3
3
5
NH 002
Milli Tarih II
 
1
TOPLAM
15
30
 

III.

KODU

DERS ADI

T

U

L

Kr.

AKTS

TBUS211
Mikro Ekonomi
3
0
3
3
6
ULU201
Karşılaştırmalı Politika I
3
0
3
3
6
TBUS205
İstatistik I
3
0
3
3
6
TBUS207
Hukuka Giriş
3
0
3
3
6
TCS201
İletişim Becerileri I
3
0
3
3
5
TURK001
Turkish 1
 
1
TOPLAM
15
30
 

IV.

KODU

DERS ADI

T

U

L

Kr.

AKTS

TBUS212
Makro Ekonomi
3
0
3
3
6
ULU204
Karşılaştırmalı Politika II
3
0
3
3
6
SİY202
Siyasal Düşünceler Tarihi
3
0
3
3
6
KAM206
Anayasa Hukuku
3
0
3
3
6
TCS202
İletişim Becerileri II
3
0
3
3
5
TURK002
Turkish  II
  
 
1
TOPLAM
15
30
 

V.

KODU

DERS ADI

T

U

L

Kr.

AKTS

SİY301
Avrupa Siyasal Tarihi
3
0
3
3
5
TBUS303
İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
3
3
5
SİY303
Türkiye Siyaseti
3
0
3
3
5
KAM305
Kamu Finansmanı ve Bütçe
3
0
3
3
5
Seçmeli Bölüm içi
 
3
0
3
3
5
Seçmeli Bölüm dışı
 
3
0
3
3
5
       
TOPLAM
18
30
 

VI.

KODU

DERS ADI

T

U

L

Kr.

AKTS

SİY302
Politik Psikoloji
3
0
3
3
5
SİY304
Siyasi İdeolojiler
3
0
3
3
4
SİY306
Araştırma Yöntemleri
3
0
3
3
5
Seçmeli Bölüm içi
 
3
0
3
3
5
Seçmeli Bölüm içi
 
3
0
3
3
5
Seçmeli Bölüm dışı
 
3
0
3
3
5
STJ030
Staj -30 takvim günü
0
0
1
TOPLAM
18
30
 

VII.

KODU

DERS ADI

T

U

L

Kr.

AKTS

SİY407
Ekonomi Politik
3
0
3
3
5
SİY409
Ulus-Devlet ve Milliyetçilik
3
0
3
3
5
KAM403
Yerel Yönetimler
3
0
3
3
5
SİY401
Siyaset Sosyolojisi
3
0
3
3
5
Seçmeli Bölüm içi
 
3
0
3
3
5
Seçmeli Bölüm dışı
 
3
0
3
3
5
TOPLAM
18
30
 

VIII.

KODU

DERS ADI

T

U

L

Kr.

AKTS

SİY415
Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri
3
0
3
3
5
KAM402
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
3
0
3
3
5
SİY417
Siyasal Teori
3
0
3
3
5
Seçmeli Bölüm içi
 
3
0
3
3
5
Seçmeli Bölüm içi
 
3
0
3
3
5
Seçmeli Bölüm dışı
 
3
0
3
3
5
TOPLAM
18
30
 

Toplam Kredi:132 Toplam Ects: 240

Kurs Tanımı