I.

KODU

DERS ADI

T

U

Kr.

AKTS

EGT 103
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
2
0
2
5
EGT105
EĞİTİM FELSEFESİ
2
0
2
3
TAR 101
ATA. İLKE VE İNK. TARİHİ I
2
0
2
3
EFL 101
YABANCI DİL I
3
0
3
3
TUR 101
TÜRK DİLİ I
2
0
2
3
TUR103
TÜRK DİL BİLGİSİ I
2
0
2
2
TUR 111
OSMANLI TÜRKÇESİ
2
0
2
3
TUR 105
EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI I
2
0
2
3
BİL 103
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
3
0
3
5
TOPLAM
20
0
20
30
 

II.

KODU

DERS ADI

T

U

Kr.

AKTS

EGT 104
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
2
0
2
5
EGT 106
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
2
0
2
3
TAR 102
ATA. İLKE. VE İNK. TARİHİ II
2
0
2
3
EFL 102
YABANCI DİL II
3
0
3
3
TUR 102
TÜRK DİLİ II
2
0
2
3
TUR 106
EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II
2
0
2
3
TUR 112
OSMANLI TÜRKÇESİ II
2
0
2
3
TUR 104
TÜRK DİL BİLGİSİ II
2
0
2
3
TUR 108
DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI
2
0
2
4
TOPLAM
19
0
19
30
 

III.

KODU

DERS ADI

T

U

Kr.

AKTS

EGT 205
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
2
0
2
3
EGT 213
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
2
0
2
3
TUR 211
ÇOCUK EDEBİYATI
2
0
2
2
TUR 213
TÜRKÇE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
2
0
2
3
TUR 203
TÜRK HALK EDEBİYATI
2
0
2
3
TUR 207
YENİ TÜRK EDEBİYATI I
2
0
2
3
TUR 205
ESKİ TÜRK EDEBİYATI I
2
0
2
3
TUR 201
TÜRK DİL BİLGİSİ III
2
0
2
3
 
SEÇMELİ MB I
2
0
2
4
 
SEÇMELİ GK I
2
0
2
3
TOPLAM
20
0
20
30
 

IV.

KODU

DERS ADI

T

U

Kr.

AKTS

EGT 214
TÜRK EĞİTİM TARİHİ
2
0
2
3
EGT 212
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2
0
2
3
TUR 210
TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI
2
0
2
3
TUR 204
TÜRK HALK EDEBİYATI II
2
0
2
2
TUR 208
YENİ TÜRK EDEBİYATI
2
0
2
3
TUR 206
ESKİ TÜRK EDEBİYATI II
2
0
2
2
TUR 202
TÜRK DİLBİLGİSİ IV
2
0
2
3
 
SEÇMELİ 2 MB
2
0
2
4
 
SEÇMELİ 2 GK
2
0
2
3
 
SEÇMELİ 1 AE
2
0
2
4
TOPLAM
20
0
20
30
 

V.

KODU

DERS ADI

T

U

Kr.

AKTS

EGT 309
SINIF YÖNETİMİ
2
0
2
3
EGT 311
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
2
0
2
3
EGT 303
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
1
2
2
3
TUR 303
DİNLEME EĞİTİMİ
3
0
3
4
TUR 301
OKUMA EĞİTİMİ
3
0
3
4
TUR 305
DİL BİLİMİ
2
0
2
2
 
SEÇMELİ 3 MB
2
0
2
4
 
SEÇMELİ 3 GK
2
0
2
3
 
SEÇMELİ 2 AE
2
0
2
4
TOPLAM
19
2
20
30
 

VI.

KODU

DERS ADI

T

U

Kr.

AKTS

EGT 308
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLEN.
2
0
2
3
EGT 314
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖN
2
0
2
3
TUR 304
YAZMA EĞİTİMİ
3
0
3
5
TUR 302
KONUŞMA EĞİTİMİ
3
0
3
5
TUR 306
METİN DİL BİLİM
2
0
2
3
 
SEÇMELİ 4 MB
2
0
2
4
 
SEÇMELİ 4 GK
2
0
2
3
 
SEÇMELİ 3 AE
2
0
2
4
      
TOPLAM
18
0
18
30
 

VII.

KODU

DERS ADI

T

U

Kr.

AKTS

EGT 417
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
2
6
5
10
EGT 419
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA
2
0
2
3
TUR 405
DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ
2
0
2
2
TUR 401
TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI
2
0
2
3
 
SEÇMELİ MB
2
0
2
4
 
SEÇMELİ AE
2
0
2
4
 
SEÇMELİ AE
2
0
2
4
TOPLAM
14
6
17
30
 

VIII.

KODU

DERS ADI

T

U

Kr.

AKTS

EGT 418
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II
2
6
5
10
EGT 420
OKULLARDA REHBERLİK
2
0
2
3
TUR 406
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ
3
0
3
5
TUR 408
DÜNYA EDEBİYATI I
2
0
2
4
 
SEÇMELİ 6 MB
2
0
2
4
 
SEÇMELİ 6 AE
2
0
2
4
      
TOPLAM
13
6
16
30
 

Toplam Kredi:150 Toplam Ects: 240

Kurs Tanımı