Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Ders Programı (TEZLİ)

DERS KODU

DERS ADI

KREDİ

AKTS

İSL501
Uluslararası Pazarlama
3
8
İSL513
Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim
3
8
İSL515
Uluslararası Muhasebe Uygulamaları
3
7
İSL516
Uluslararası İşletme Hukuku
3
8
İSL517
Uluslararası Pazarlama Araştırmaları
3
7
SOSY501
Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
3
7
İSL519
Uluslararası İşletme Teorisi ve Uygulaması
3
8
İSL520
Seminer
0
7
İSL590
Tez
0
30+30
TOPLAM
 
21
120

Alan Dersleri

DERS KODU

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

Teorik

Uygulama

Lab

Kredi

Zorunlu / Seçmeli

TBUS101
İŞLETMEYE GİRİŞ
3
0
3
Z
TBUS108
YÖNETİM İLKELERİ
3
0
3
Z
TBUS205
İSTATİSTİK I
2
1
3
Z
TBUS206
İSTATİSTİK II
2
1
3
Z

Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (TEZSİZ)

DERS KODU

DERS ADI

KREDİ

AKTS

İSL501
Uluslararası Pazarlama
3
8
İSL511
Uluslararası Finansal Yönetim
3
7
İSL512
Küresel Ekonomik İşbirlikleri ve Entegrasyon
3
7
İSL513
Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim
3
8
İSL514
Küresel İşlemler Yönetimi
3
7
İSL515
Uluslararası Muhasebe Uygulamaları
3
7
İSL516
Uluslararası İşletme Hukuku
3
8
İSL517
Uluslararası Pazarlama Araştırmaları
3
7
SOSY501
Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
3
7
İSL518
Küresel Hizmet Pazarlaması
3
7
İSL519
Uluslararası İşletme Teorisi ve Uygulaması
3
8
İSL520
Bitirme projesi
0
60
TOPLAM
 
33
66
 

Alan Dersleri

DERS KODU

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

Teorik

Uygulama

Lab

Kredi

Zorunlu / Seçmeli

TBUS101
İŞLETMEYE GİRİŞ
3
0
3
Z
TBUS108
YÖNETİM İLKELERİ
3
0
3
Z
TBUS205
İSTATİSTİK I
2
1
3
Z
TBUS206
İSTATİSTİK II
2
1
3
Z

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Lab

AKTS

Kredi

İSL501
ULUSLARARASI PAZARLAMA
3
0
3
6
İSL511
ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM
3
0
3
6
İSL512
KÜRESEL EKONOMİK İŞBİRLİKLERİ VE ENTEGRASYON
3
0
3
6
İSL513
ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ÖRGÜT VE YÖNETİM
3
0
3
6
İSL520
SEMİNER
0
0
0
0
İSL590
TEZ
0
0
0
0

Toplam Kredi: Toplam Ects:

Kurs Tanımı