Programın Amacı

Bu program işletme eğitimi alan veya alan dışından olup bilimsel hazırlık derslerini tamamlayan öğrenciler için tasarlanmıştır. Programın amacı; dört yıllık eğitimin üst yapısını oluşturmak, bu alandaki gelişmeleri izlemek ve öğrencilere uluslararası bağlamda kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmaktır. Program içeriği hazırlanırken kuramsal ve uygulamaya dönük bilgiler verilmekte, ululararası işletme uygulamaları yaptırılmak suretiyle öğrencilerin analitik ve sistem düşüncesine sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Program küreselleşme çağında öğrencilerin ulusal işletmecilik yanında uluslararaı işletmecilik bilgilerine sahip olmaları ve bunları ileride çalışma alanında kullanabilecek duruma gelmelerini sağlamaktadır.

Vizyon

Uluslararası İşletme Yüksek Lisans programı, işletme, yönetim ve finans alanlarında uzmanlaşmış, teorik ve pratik bilgiye sahip, iş dünyasına yakın güçlü ve tecrübeli öğretim kadrosuyla, öğrencilerini kuram, uygulama, tanı, problem çözme ve karar verme yetkinlikleriyle donatmaya hazırdır. Açılması önerilen program, uluslararası işletmecilik, inovasyon, uluslararası finans piyasaları, uluslararası beleglendirme süreçleri gibi alandaki gelişmeleri yakından takip edecektir. Uluslararası İşletme Bölümünün amacı, dünyada gelişen ve değişen teknolojik yenilikler ile ticaret alanındaki gelişmeleri takip ederek ithalat ve ihracat, uluslararası alanda pazar yaratma gibi bilgilerin yer alacağı akademik anlamda kaliteli çıktılar ortaya koyabilecek düzeyde eğitim verebilen en iyi kurum olmaktır.

Misyon

Uluslararası İşletme Bölümünün amacı, dünyada gelişen ve değişen teknolojik yenilikler ile ticaret alanındaki gelişmeleri takip ederek ithalat ve ihracat, uluslararası alanda pazar yaratma gibi bilgilerin yer alacağı akademik anlamda kaliteli çıktılar ortaya koyabilecek düzeyde eğitim verebilen en iyi kurum olmaktır.

Program Dili:

Türkçe

Program Onayı:

YÖDAK

Program Tanımı

Program küreselleşme çağında öğrencilerin ulusal işletmecilik yanında uluslararaı işletmecilik bilgilerine sahip olmaları ve bunları ileride çalışma alanında kullanabilecek duruma gelmelerini sağlamaktadır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Önerilen programa aday öğrenci başvurusu, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları ve lisans başarı düzeyine göre kabul edilir.

ALES puanı ve puan türü Anabilim dalı önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Önerilen programa başvurmak isteyen adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereği öngörülmektedir.

ALES puanın en az 50 ve üzerinde olması,
Yabancı dil koşulu aranmamaktadır,
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yurt içinde veya yurt dışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumundan birinden Lisans mezunu olmak, (Uluslararası İşletme dışında bir Lisans programından mezun olanlar, Uluslararası İşletme Master Programına kayıt yaptıkları takdirde, anabilim dalının belirleyeceği ve Uluslararası İşletme alanında beş lisans dersini köprü (intibak) ders olarak almalıdırlar.
Lisans programı bitirme ortalaması en az 2.50/ 4.00 (CC) olmak,

Mezuniyet Şartları:

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Uluslararası İşletme Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için öğrencilerin 4 dönem boyunca toplam 7 ders, 1 Seminer ve yüksek lisans tezi için 21 kredi koşulunu ve 120 AKTS seviyesini, Uluslararası İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için 10 ders, 1 seminer ve bitirme projesi için 30 kredi koşulunu ve 136 AKTS’yi tamamlamaları gerekir.

İstihdam Olanakları:

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programından mezun olanlar Uluslararası İşletmecilik yüksek lisansı ünvanı alacaklar. Mezunlarımız uluslararası işletmecilik alanında uzmanlaşarak, başta tüm uluslararası işletmelerde olmak üzere çeşitli dış ticaret faaliyetlerine yönelmiş işletmelerde de uluslararası işletmeci ve/veya dış ticaret uzmanı olarak iş bulma imkanlarına sahip olurlar. Ayrıca uluslararası faaliyet gösteren finans kurumlarında da dış ticaret uzmanı olarak istihdam edilebilirler. Bunun yanında kamuda dış işleri bakanlığı bünyesinde de çalışabilecek donanıma sahip olabilirler. Tüm kamu kurumlarında ve özel sektörde istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde de akademik personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur.