Bölüm Hakkında

Amacımız öğrencilerimizi evrensel değerlere, yönetim ve liderlik sorumluluğuna sahip, verimli, kendine güvenli, karar verme gücüne sahip, İngilizce diline hakim, işletme yöneticisi olarak yetiştirmek; mezuniyet sonrasında küresel rekabet ortamında etkili bir biçimde görev almaya hazırlayacak kalitede bir eğitim ve öğretim vermektir. İşletme ve Ekonomi alanında iyi yetişmiş insangücü ihtiyacı hızla artmaktadır ve artmaya da devam edecektir. Bu durum küreselleşme sürecinin derinleşmesinin ve rekabet ortamının gelişmesinin getirdiği kaçınılmaz bir sonuçtur. Ancak geçmişten farklı olarak küresel düzeyde geçerliliği olan bilgi ve yeteneklerle donatılmış, küresel düzeyde akredite kuruluşlarda eğitim gören genç insanlara ihtiyaç vardır. Bu açıdan bakıldığında Kıbrıs Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde eğitim görüyor olmak önemli bir şanstır.

Vizyon

Misyon

Program Dili:

————-

Hazırlık Okulu:

————-

Program Onayı:

————-

Program Tanımı

Kayıt ve Kabul Koşulları

Mezuniyet Şartları:

İstihdam Olanakları: