Bölüm Hakkında

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Uluslararası İşletme Yönetimi lisans programı, 4 yıllık lisans eğitimleri süresince hem teknolojiye hâkim olmayı hem de takip etmeyi öğrenen öğrencilerin, yeni nesil uygulamaları daha iyi kavrayarak iş dünyasına farklı anlamlar kazandırmaları amaçlanır. 

Vizyon

Eğitimi çağdaş bilime dayanan, araştırmaları toplum ihtiyaçlarını gözeten ve üretime dönüştüren, öğrenci yeteneklerinin gelişmesinde ulusal bilinci temel alan, programları ve eğiticileri ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uyan kurumsal yapı olmaktır.

Misyon

Bütün bilim alanlarında uluslararası nitelikte kaliteli eğitim ile toplumun gereksinimi olan araştırmacı, yaratıcı, özgün, kendine güvenen ve girişimci multidisipliner çalışabilecek öğrenciler yetiştirmek, uluslararası öğrenci ve öğretim üyeleri ile birlikte araştırma ve eğitim alanı yaratmak ve toplumun yaşam boyu eğitimini sağlayan ortamı oluşturmaktır.

Program Dili:

Türkçe

Hazırlık Okulu:

Gerekmemektedir

Program Onayı:

YÖK – YÖDAK

Program Tanımı

Kayıt ve Kabul Koşulları

Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları:

Uluslararası İşletme Yönetimi lisans programından mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 44 adet dersten (Yerel Kredi: 128, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olmasıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları:

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü mezunları; her türlü özel sektör işletmelerinde ve kamu kurumlarında pazarlama, satış, satın alma, muhasebe, finansman ve idari işler birimlerinde ve benzer diğer alanlarda kariyer yapma imkânına sahip olmaktadır.