Türkiye Aday Öğrenci

Kıbrıs Aday Öğrenci

Hukuk

Bölüm Hakkında

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk  lisans programı, uluslararası alandan beslenerek dünyanın her tarafından öğrenci kabul etmekte olup evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde benzersiz bir eğitim ve öğretim sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.  

Vizyon

Eğitimde uluslararası ölçütlere eşdeğerde, hukuki kuram ve uygulama alanında yetkin, yaratıcı ve evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş mezunlar vermeyi amaçlayan bölüm, eğitimi disiplinlerarası işbirlikleriyle zenginleştirmeyi hedefleyen ve güncel bilimi yakalamayı amaçlayan, eleştirel düşünce merkezli bir eğitim modeli geliştirmektedir.

Misyon

Avukatlık ve hakimlik mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren hukuk insanları yetiştirmek, Hayal gücünü çalıştıran, yaratıcı düşünmeyi kullanan, mevzuat bilgisi ve mevzuatı yorumlama yeteneği kazanmış, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar vermek ve Yetenekli, yaratıcı, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı hukuk insanları yetiştirmektir. 

Program Tanımı

Hukuk lisans programının temel felsefesi, alana özgü bilginin eleştirel yaklaşımla değerlendirilerek, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik, etik değerler çerçevesinde düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme duyarlılığı oluşturmaktır. Bu bağlamda hukuki uygulamalar geliştirebilen, mevzuatı ve yenilikleri takip edebilen, meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilikler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü yapılmaktadır.

Mezuniyet Şartları

Hukuk lisans programından mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 50 adet dersten (Yerel Kredi: 140, AKTS: 244) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olması ve iki adet staj dersini  başarıyla   tamamlamış olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunları avukat, savcı ve hakimlik mesleğini icra edebildikleri gibi, noterlik de yapabilirler. Bunun yanında  banka ve finans kuruluşlarında hukuk danışmanlığı ve hukuk müşavirliği, çeşitli bakanlıklarda uzman ve müfettiş olabildikleri gibi, icra memuru olarak da istihdam edilebilirler. Hukuk Fakültesi mezunları ayrıca master ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kurumlarda çalışabilirler.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
1. SEMESTER2. SEMESTER
CodeDERS ADITPCr.ECTSCodeDERS ADITPCr.ECTS
LAW101English Legal Method I3036LAW102English Legal Method II3036
LAW103Constitutional and Admin Law I3036LAW104Constitutional &Administrative Law II3036
LAW105Legal Philosophy I3036LAW106Legal Philosophy II3036
LAW107Legal Res. and Writing I3036LAW108Legal Res. & Writing II3036
LAW109Communication and Study Skills I3035LAW110Communication & Study Skills II3035
NH001National History I22NH 002National History II22
TOTAL1731TOTAL1731
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
3. SEMESTER4. SEMESTER
CodeDERS ADITPCr.ECTSCodeDERS ADITPCr.ECTS
LAW201Criminal Law and Procedure I3036LAW202Crim. Law and Procedure II3036
LAW203Contract Law I3036LAW204Contract Law II3036
LAW205Intro to EU Law I3036LAW206Intro to EU Law II3036
LAW207Trial & Practice3036LAW208Consumer Law3036
LAW209Family Law I3035LAW210Family Law II3035
TURK001Turkish I (TFL101)22TURK002Turkish II (TFL102)22
TOTAL1731TOTAL1731
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
5. SEMESTER6. SEMESTER
CodeDERS ADITPCr.ECTSCodeDERS ADITPCr.ECTS
LAW301Law of Torts I3035LAW302Law of Torts II3035
LAW303Land Law I3035LAW304Land Law II3035
LAW305Equity & Trusts I3035LAW306Equity & Trusts II3035
LAW307Evidence& Civil Procedure I3035LAW308Evidence& Civil Procedure II3035
Elective3035Elective3035
Elective35Elective3035
TOTAL1830TOTAL1830
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
7. SEMESTER8. SEMESTER
CodeDERS ADITPCr.ECTSCodeDERS ADITPCr.ECTS
LAW401Company Law I3035LAW402Company Law II3035
LAW403Commercial Law I3035LAW404Commercial Law II3035
LAW405Public International Law I3035LAW406Public International Law II3035
LAW407International Law (IRE309)3035LAW408Business Law (BUS208)3035
Elective3035Elective3035
Elective3035Elective3035
TOTAL1830TOTAL1830
IRE309International LawPOLS413Contemporary Human Rights
PUB203Introduction to LawPUB302Turkish Administrative Law
BUS208Business Law

Türkiye Aday Öğrenci

Kıbrıs Aday Öğrenci