Türkiye Aday Öğrenci

Kıbrıs Aday Öğrenci

Psikoloji

Programın Amacı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikoloji  lisans programı, psikoloji biliminin temel ve uygulamalı alanlarında kavramsal ve teorik bir çatı oluşturmuş; bilimsel düşünme anlayışına, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip; insan zihni ve deneyimlerine ilgi duyan ve merak eden; mesleki becerileri edinmiş; mesleğinin sınır ve sorumluluklarını kavramış psikologlar yetiştirmektir.

Vizyon

Programın temel vizyonu; ülkenin ve insanlığın ihtiyacı olan, öğrenmeyi öğrenmiş ve kendi ayakları üstünde durabilen üstün nitelikli psikologlar yetiştirmek ve öğrencileri çeşitli konu, bakış açısı ve sorgulamalarla tanıştırarak, lisansüstü eğitimlerinde sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, medya, klinik psikoloji gibi alanlar üzerine çalışmaya hazırlamaktır.

Misyon

Psikoloji biliminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gelişime ve değişime açık olmak, Psikoloji alanında bilimsel araştırmalar ve etkinlikler yürütmek, insanların ruh sağlığına fayda sağlamak amacıyla nitelikli, etik bakış açısına sahip ve açık görüşlü bilim insanları ve Psikologlar yetiştirmektir. 

Program Tanımı

Psikoloji lisans programının temel felsefesi, birey-aile-toplum düzeyinde ruh sağlığını koruma ve geliştirme, iyileştirme, rehabilitasyon hizmetlerini verebilmek için ileri düzey bilgi ve beceriyle donanmış eğitici, araştırmacı ve bilgi üretici, uygulayıcı uzmanlar yetiştirmektir.

Kayıt ve Kabul Koşulları

KKTC uyruklu ve liseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başlayıp-tamamlayan öğrenciler; üniversitenin her yıl yapmış olduğu burs sınavına katılarak burs kazanabilecekleri gibi, her yıl açıklanan kayıt tarihleri arasında da kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Şartları

Psikoloji lisans programından mezun olabilmek için dört yıllık eğitim süresince öğrencilerin 147 kredilik (240 AKTS) bir programı tamamlamaları öngörülmekte ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Öğrenciler 30 iş günü staj yapmakla yükümlüdür. Bu staj programının ana amacı, psikoloji lisans eğitimi sırasında öğrenilen kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin alan deneyimi ve uygulamaları ile bütünleştirilmesi ve desteklenmesidir.

İstihdam Olanakları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikoloji lisans programı mezunları; endüstride, insan kaynakları departmanlarında, sağlık kuruluşlarında ve psikoloji hizmeti veren özel ve/veya kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Yüksek lisans ve doktora yaptıktan sonra psikolojinin alt dallarından birinde uzmanlık alıp akademik kurumlarda araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olabilirler. Bunun dışında kendi kliniklerini de açabilirler.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AktsEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1Akts1
1.Yarıyıl2.Yarıyıl
KODDERSİN ADITUKAKTSKODDERSİN ADITUKAKTS
EGT103EĞİTİME GİRİŞ3035 EGT106EĞİTİM SOSYOLOJİSİ3035
EGT104EĞİTİM FELSEFESİ3035 TAR102ATA. İLKE.TARİH II2023
TAR101ATA. İLKE.TARİH I2024 EFL102YABANCI DİL2023
EFL101YABANCI DİL2024 TUR102TÜRK DİLİ II2022
TUR101TÜRK DİLİ2022 RPD102FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ3035
BİL103BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ3035RPD104GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I3035
RPD 101PSİKOLOJİYE GİRİŞ3035RPD106OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA3037
TOTAL1801830TOTAL1801830
KODUDERS ADIÖN K.TUKr.AktsEMPTYKODU1DERS ADI1ÖN K.1T1U1Kr.1Akts1
3.Yarıyıl4.Yarıyıl
KODDERSİN ADIÖN K.TUKAKTSKODDERSİN ADIÖN K.TUKAKTS
3035 EGT212EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3035
3035 RPD202KİŞİLİK KURAMLARI3035
RPD201GELİŞİM PSİKOLOJİSİ IIRPD 1043035 RPD204YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI3035
RPD203ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ3035 RPD206KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ3035
RPD205SOSYAL PSİKOLOJİ3035 RPD208TEST DIŞI TEKNİKLER3035
RPD207TEMEL İSTATİSTİK30353035
TOTAL1801830TOTAL1801830
KODUDERS ADIÖN K.TUKr.AktsEMPTYKODU1DERS ADI1ÖN K.1T1U1Kr.1Akts1
5.Yarıyıl6.Yarıyıl
KODDERSİN ADIÖN K.TUKAKTSKODDERSİN ADIÖN K.TUKAKTS
EGT 309SINIF YÖNETİMİ3035 EGT 308EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME3035
RPD 301DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI3035 RPD 304PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİRPD 3053035
RPD 303PSİKOLOJİK TESTLER3035 RPD 306GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA3035
RPD 305PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ3035 RPD 308MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARIRPD 3091235
RPD 307PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARIRPD 2023035 3035
RPD 309MESLEKİ REHBERLİK3035EGT 303TOPLUMA HİZMET UYGYLAMALARI1235
TOTAL1801830TOTAL1441830
KODUDERS ADIÖN K.TUKr.AktsEMPTYKODU1DERS ADI1ÖN K.1T1U1Kr.1Akts1
7.Yarıyıl8.Yarıyıl
KODDERSİN ADIÖN K.TUKAKTSKODDERSİN ADIÖN K.TUKAKTS
RPD421OKULDA RPD UYGULAMALARI I0645 RPD 422OKULDA RPD UYGULAMALARI II0645
RPD 401AİLE DANIŞMANLIĞI3035 RPD 402ÇOCUK HUKUKU3035
RPD 403MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR3035 RPD 404TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMA3035
RPD 405RPD DE PROGRAM GELİŞTİRME3035 RPD 406RPD SEMİNERİEGT 2123045
RPD 407BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMA I0635 RPD 408BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA IIRPD 4070635
30353035
TOTAL12121930TOTAL12122030

Türkiye Aday Öğrenci

Kıbrıs Aday Öğrenci