Türkiye Aday Öğrenci

Kıbrıs Aday Öğrenci

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Programın Amacı

Program, teorik bilgi ve uygulamalan yoluyla kişisel ve mesleki gelişime katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Lisans programımn iki ana amacı bulunmaktadır: (1) Psikolojik danışman adaylanna genel bir psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu kazandırmak (2) Başta eğitim kurumlan olmak üzere sağlık ve endüstri kurumlarının ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanları yetiştirmektir. Programa devam eden öğrenciler rehberlik ve psikolojik danışmanlık alamnda insan gelişimi, psikolojik temeller, sosyo-kültürel temeller, eğitimsel temeller, yardım becerileri, grupla psikolojik danışma ve rehberlik becerileri, mesleki gelişim, bireyi tanıma ve değerlendirme, istatistik, araştırma, ve program değerlendirme, etik ve yasal konular ile ilgili yeterlikler kazanırlar.

Vizyon

İnsana, Topluma ve Dünya’daki değişim ve sorunlara duyarlı, mesleğinin 21. Yüzyıldaki yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş, mesleğinde yeterli ve etik sorumluluk kazanmış; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan; eğitim, sağlık, adalet, sosyal hizmet, endüstri vb. kurumlarda nitelikli psikolojik hizmetler sunabilecek psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Misyon

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalı -kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler karşısında ülkenin ihtiyacı duyduğu değişimlere açık, üretken, etik ilkeleri benimsemiş, yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerde bulunan Psikolojik Danışmanlar yetiştirmeyi misyon olarak belirlemiştir. Bu kapsamda,

1. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan, okul psikolojik danışmanlığı, aile danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, endüstriyel danışmanlık konularında yeterlilik sahibi olan Psikolojik Danışmanlar (Rehber Öğretmen) yetiştirmek,
2. Yükseköğretimin ihtiyacı olan öğretim elemanı yetiştirmek,
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, özel sektörün ihtiyacı olan, bireysel ve kurumsal gelişmeyi destekleyen psikolojik danışmanlar yetiştirmek,
4. Öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini desteklemek,
5. Üniversitemizin öğrencileri, öğretim üyeleri ve idari personelinin ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra hizmet içi eğitimleri vermek,
6. Toplumsal sorumluluk kapsamında konferans, seminer, panel düzenlemek veya düzenleyen kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak,
7. Farklı disiplinlerdeki öğretim üyeleriyle ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitim-öğretim faaliyetleri ile araştırma projelerini yürütmek ve danışmanlık hizmeti sunmak,
8. Öğrencilerimizin toplumsal sorunlara duyarlı, kişisel ve sosyal sorumluluk alabilen, topluma pozitif katkı yapabilecek fırsatları yaratabilen bireyler olmasını desteklemek,
9. Öğrencilerimizin üniversite yaşamı başta olmak üzere genel yaşam kalitesini arttıracak bilgi, beceri ve deneyimleri sağlayarak yaşamlarının bir parçası haline getirmek.

Program Tanımı

PDR Anabilim dalı, özellikle eğitim kurumlarında öğrencilerin uyum sorunlarına odaklanarak bunları çözüme ulaştırmaya çalışan, öğretmenler, öğrenciler, aileler ve arkadaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan psikolojik danışmanlar yetiştirmeye çalışmaktadır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları

4 yıl boyunca 147 kredilik (AKTS: 240) dersin tamamlanması 60 iş günü staj yapılması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Özel Psikolojik Danışma ve Psikoterapi merkezlerinde Psikolojik Danışman ve Psikoterapist olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel okullarda, RAM – “Rehberlik Araştırma Merkezleri”nde;Üniversitelerde Akademik personel kadrolarında ve üniversitelerin Psikolojik Danışma birimlerinde;Askeri Liseler, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Harp Okulları, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezleri’nde;Özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde;Kreş, anaokulu, çocuk yuvası, etüt merkezi, dershanelerde; Aile ve Çocuk mahkemelerinde kadrolu Pedagog ve bilirkişi olarak (Aile sorunları, ebeveyn çocuk ilişkileri konularında inceleme yapar; velayet, evlat edinme, boşanma, evlenmeye izin, kişisel ilişki gibi davalarda ve diğer Adli vakalarda Bilirkişi Raporu yazarlar);Denetimli Serbestlik Şubeleri ve Cezaevlerinde Pedagog unvanı ile;İcra yoluyla anne veya babasıyla görüştürülen çocukların tesliminde;Polis Genel Müdürlüğü bünyesindeki Polis Akademisinde, Polis Meslek Yüksekokullarının Psikolojik Danışma Merkezlerinde, Rehberlik ve Danışma Büro Amirliklerinde, Çocuk Şube ve Büro Amirliklerinde;Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı kreş, anaokulu, yurtlar, Toplum Merkezleri, Aile Danışma Merkezlerinde (Özellikle Aile Danışma Merkezlerinde Aile Danışmanı olarak görev alarak aile sorunlarının çözümünde etkin rol almaktadırlar);İş-kur, özel şirketler, yerel yönetimler, sağlık kuruluşları, halk eğitim merkezleri, işletmelerin insan kaynakları ve eğitim servisleri ve şirketlerde kariyer danışmanı olarak görev yapmaktadırlar.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADIÖN K.TUKr.AktsEMPTYKODU1DERS ADI1ÖN K.1T1U1Kr.1Akts1
1.Yarıyıl2.Yarıyıl
KODDERSİN ADIÖN K.TUKAKTSKODDERSİN ADIÖN K.TUKAKTS
EGT103EĞİTİME GİRİŞ3035 EGT106EĞİTİM SOSYOLOJİSİ3035
EGT104EĞİTİM FELSEFESİ3035 TAR102ATA. İLKE.TARİH II2023
TAR101ATA. İLKE.TARİH I2024 EFL102YABANCI DİL2023
EFL101YABANCI DİL2024 TUR102TÜRK DİLİ II2022
TUR101TÜRK DİLİ2022 RPD102FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ3035
BİL103BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ3035RPD104GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I3035
RPD 101PSİKOLOJİYE GİRİŞ3035RPD106OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA3037
TOPLAM1801830TOPLAM1801830
KODUDERS ADIÖN K.TUKr.AktsEMPTYKODU1DERS ADI1ÖN K.1T1U1Kr.1Akts1
3.Yarıyıl4.Yarıyıl
KODDERSİN ADIÖN K.TUKAKTSKODDERSİN ADIÖN K.TUKAKTS
3035 EGT212EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3035
3035 RPD202KİŞİLİK KURAMLARI3035
RPD201GELİŞİM PSİKOLOJİSİ IIRPD 1043035 RPD204YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI3035
RPD203ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ3035 RPD206KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ3035
RPD205SOSYAL PSİKOLOJİ3035 RPD208TEST DIŞI TEKNİKLER3035
RPD207TEMEL İSTATİSTİK30353035
TOPLAM1801830TOPLAM1801830
KODUDERS ADIÖN K.TUKr.AktsEMPTYKODU1DERS ADI1ÖN K.1T1U1Kr.1Akts1
5.Yarıyıl6.Yarıyıl
KODDERSİN ADIÖN K.TUKAKTSKODDERSİN ADIÖN K.TUKAKTS
EGT 309SINIF YÖNETİMİ3035 EGT 308EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME3035
RPD 301DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI3035 RPD 304PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİRPD 3053035
RPD 303PSİKOLOJİK TESTLER3035 RPD 306GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA3035
RPD 305PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ3035 RPD 308MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARIRPD 3091235
RPD 307PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARIRPD 2023035 3035
RPD 309MESLEKİ REHBERLİK3035EGT 303TOPLUMA HİZMET UYGYLAMALARI1235
TOPLAM1801830TOPLAM1441830
KODUDERS ADIÖN K.TUKr.AktsEMPTYKODU1DERS ADI1ÖN K.1T1U1Kr.1Akts1
7.Yarıyıl8.Yarıyıl
KODDERSİN ADIÖN K.TUKAKTSKODDERSİN ADIÖN K.TUKAKTS
RPD421OKULDA RPD UYGULAMALARI I0645 RPD 422OKULDA RPD UYGULAMALARI II0645
RPD 401AİLE DANIŞMANLIĞI3035 RPD 402ÇOCUK HUKUKU3035
RPD 403MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR3035 RPD 404TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMA3035
RPD 405RPD DE PROGRAM GELİŞTİRME3035 RPD 406RPD SEMİNERİEGT 2123045
RPD 407BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMA I0635 RPD 408BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA IIRPD 4070635
30353035
TOPLAM12121930TOPLAM12122030

Türkiye Aday Öğrenci

Kıbrıs Aday Öğrenci