Türkiye Aday Öğrenci

Kıbrıs Aday Öğrenci

Eczane Hizmetleri

Programın Amacı

Eczane ve ilaç sektöründe ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesidir.

Vizyon

Eczane teknikerliği alanında, mesleğini en iyi şekilde uygulayabilen, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip Eczane Teknikeri yetiştirmektir. Program sağlık sektörüne azami seviyede donanımlı eczane teknikerleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Misyon

İki yıllık eğitim boyunca öğrencilere bu alanda deneyimli öğretim elemanları tarafından teorik ve pratik dersler verilecektir.

Öğrenciler eczacı sorumluluğunda ve gözetiminde, düzenli olarak kayıt tutma, güncel bilgileri içeren kitap ve teknolojik uygulama araçlarının kullanılması ve reçeteli ya da reçetesiz ilaç, kozmetik ürün ve sağlıkla ilgili ürünlerin temin edilmesi, muhafaza edilmesi ve hastaya sunulması gibi bu konularda gereken eğitimi alacaklardır.

Öğrenciler ekip içerisinde, yasalara ve etik kurallara uygun olarak ve mesleki sorumluluk gerektiren görevleri yerine getirebilmek için istenen bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.

Program Tanımı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Eczane Teknikerliği programında çağdaş eğitimin azami olanakları kullanılarak, öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki yaşamlarında sahip olmaları gereken bilgi ve deneyimi onlara kazandıracak şekilde organize edilmiştir. Program Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun öğretim elemanları tarafından ve diğer birimlerden öğretim elemanlarının katkısı ile yürütülmektedir. Programın süresi iki eğitim yılıdır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Eczacılık Hizmetleri Önlisans Programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, 120 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Biyokimya, Kimya ve Kimya Mühendisliği lisans programına geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Eczane Teknikeri” unvanı ile çalışabilirler. Eczanelerde, eczane bölümleri bulunan devlet dairelerinde, ilaç fabrikalarında, ilaç depolarında, laboratuvarlarda ve medikal sektörde çalışabilirler. Eczane teknikerlerinin Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na göre, KKTC’de ise Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun açtığı sınavlarda başarılı olanlar kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına atanırlar.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
1.Yarıyıl2.Yarıyıl
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
EFL101İngilizce I3034EFL102İngilizce II3034
FZT101Fizyoterapide Isı Işık Ajanları2234FZT102Hidroterapi-Balneoterapi2024
SMY101Anatomi2023FZT104Fizyoterapide Ortez ve Protez Kullanımı1225
SMY103Fizyoloji2023FZT106Kinezyoloji2024
SMY107Fizik2023FZT108Fizyoterapi Yöntemleri I2235
SMY109Tıbbi Terminoloji2023TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
SMY207Meslek Etiği2023TUR102Türk Dili II2022
TAR101Atatürk İ.ve İ. Tarihi I2022SEÇMELİAMH210 Pozitif Psikolojiye Giriş2024
TUR101Türk Dili I2022FZT100YAZSTAJI- 30 iş günü (ders dönemi bitince yapabilir)00
SEÇMELİSMY209 İletişim AMH115 İletişim Becerilerine Giriş2023
TOPLAM2122230TOPLAM1641830
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
3.Yarıyıl4.Yarıyıl
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
FZT201Sağlık Psikolojisi2023FZT202Mesleki Uygulama0241220
FZT203Ortopedik Hastalıklar2234FZT204Masaj Teknikleri ve Uygulama1224
FZT205Romatizmal Hastalıklar2234FZT206 (FZT214?)Mesleki İngilizce II3033
FZT207Nörolojik Hastalıklar2234SMY102İlkyardım2023
FZT209Fizyoterapi Yöntemleri II3356
FZT211Egzersiz Fizyolojisi2234
FZT213Mesleki İngilizce I3033
SEÇMELİAMH113 Proje Kültürü2022
TOPLAM18122430TOPLAM6261930

Türkiye Aday Öğrenci

Kıbrıs Aday Öğrenci