Sayın araştırmacı,

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi bünyesinde yapılması planlanan bilimsel çalışmalar için Etik Kurul Uygunluk başvurusu aşağıdaki hususların yerine getirildiğinden emin olunuz;

1.Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurul Başkanlığı’na hitaben dilekçe (bknz formlar-öğrenci/öğretim üyesi),
2. Etik Kurul başvuru formunun (bknz formlar-basvuru formu) eksiksiz ve doğru biçimde doldurulması
3. Yapılacak olan çalışmanın taslağı (Problem cümlesi, Çalışmanın Amacı-hipotez/araştırma sorusu, varsayımlar/alt problemler, sınırlılıklar, tanımlar-, Çalışmanın Önemi, Çalışmanın Yöntemi-ölçek/teknik, durum çalışması/örneklem, veri toplama, veri analizi-) (bknz formlar-taslak)
4. Katılımcılar için hazırlanmış bilgilendirilmiş onam formlarının(bknz formlar-onam formu) başvuru formuna eklenmesi
5. Çalışmada kullanılması planlanan anket/ölçeğin orjinal hali
6. Çalışmada kullanılması planlanan anket/ölçeği kullanabilmek için alınan (varsa) izin yazısı
7. Araştırmacının öz geçmişi

Başvuru için gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanarak word dosyası halinde ilgili e-posta adreslerine gönderilmesi ve birer adet fiziksel nüshalarının dosyalanıp Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Etik Kurul Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir

Saygılarımla
Prof. Dr. Tutku Akter Gökaşan
KAÜ Etik Kurul Başkanı
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

Formlar