Türkiye Aday Öğrenci

Kıbrıs Aday Öğrenci

Etik Kurul

Sayın araştırmacı,

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi bünyesinde yapılması planlanan bilimsel çalışmalar için Etik Kurul Uygunluk başvurusu aşağıdaki hususların yerine getirildiğinden emin olunuz;

1.Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurul Başkanlığı’na hitaben dilekçe (bknz formlar-öğrenci/öğretim üyesi),
2. Etik Kurul başvuru formunun (bknz formlar-basvuru formu) eksiksiz ve doğru biçimde doldurulması
3. Yapılacak olan çalışmanın taslağı (Problem cümlesi, Çalışmanın Amacı-hipotez/araştırma sorusu, varsayımlar/alt problemler, sınırlılıklar, tanımlar-, Çalışmanın Önemi, Çalışmanın Yöntemi-ölçek/teknik, durum çalışması/örneklem, veri toplama, veri analizi-) (bknz formlar-taslak)
4. Katılımcılar için hazırlanmış bilgilendirilmiş onam formlarının(bknz formlar-onam formu) başvuru formuna eklenmesi
5. Çalışmada kullanılması planlanan anket/ölçeğin orjinal hali
6. Çalışmada kullanılması planlanan anket/ölçeği kullanabilmek için alınan (varsa) izin yazısı
7. Araştırmacının öz geçmişi

Başvuru için gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanarak word dosyası halinde ilgili e-posta adreslerine gönderilmesi ve birer adet fiziksel nüshalarının dosyalanıp Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Etik Kurul Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir

Etik Kurul Başkanı

Prof. Dr. Tutku Akter GÖKAŞAN

FORMLAR