Türkiye Aday Öğrenci

Kıbrıs Aday Öğrenci

İnsan Kaynakları

Misyon

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin araştırma öncelikli bir Üniversite olarak, evrensel değerler ışığında verdiği eğitimle; alanlarında üstün nitelikli, değişime ve gelişime açık, bireyler yetiştirmek, ürettiği bilgi ve hizmeti toplum yararına sunmaktır.

Vizyon

İlham verici bir marka olan üniversitemiz; öğrencisi, idari ve akademik personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; yön veren, değişime ve gelişime liderlik eden bir üniversite olmaktadır.​

Temel Değerler

Kıbrıs Amierkan Üniversitesi; şeffaf ve güvenebilirlik ilkesine uygun hareket eden, sürdürülebilir güçlü bir yapıya sahip, çalışanlarına karşı adil ve paydaşları arasında ayrım yapmayan, çeşitliliğe saygı duyan, hakkaniyete ve liyakate önem veren, yaptığı işi daha iyi yapabilme istiğine sahip ve katma değer üreten bir üniversite olarak aşağıdaki temel ilkelere uygun hareket eder. birey hak ve özgürlüklerine inanır ve saygı gösterir, sürdürülebilirlik ve çevreye saygı anlayışının gelişmesinde örnek olmayı amaçlar.​

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi bünyesinde yer almak ve ailemizin bir parçası olmak için öz geçmişinizi ve başvurduğunuz pozisyonu info@auc.edu.tr adresine göndermeniz yeterlidir.