Türkiye Aday Öğrenci

Kıbrıs Aday Öğrenci

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Programın Amacı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programının amacı öğrencilerimizi ağırlıklı olarak öğrenimine devam eden çocuk ve gençlerin psikolojik yardım gereksinimlerine yanıt olarak kişisel-sosyal, eğitsel, mesleki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini en uygun biçimde (bireysel ve grupla) verecek bilimsel yeterlik kazandırmaktır. Bu programla, eğitim kurumlarının duyduğu psikolojik danışman ihtiyacını karşılayacak yeterliliklere sahip olmanın yanında sağlık, sosyal yardım ve endüstri kurumlarında da etkin bir biçimde çalışacak yeterlikte psikolojik danışmanları yetiştirme amacı taşınmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizi, ülkemizin eğitim sorunları başta olmak üzere, önemli toplumsal sorunlara karşı duyarlı; bu sorunlara çözüm üretebilecek ve hizmet verebilecek; bilimsel merakla ulusal ve uluslararası alan yazını izleyebilecek; kendisini sürekli geliştiren, yaşama ve insana saygıyı ve duyarlılığı merkeze alan; hem evrensel hem de mesleki etik ilkelere bağlı meslek elemanları olarak yetiştirmek programın öncelikleri arasında yer almaktadır.

TEMEL PROGRAM KAZANIMLARI

Psikolojik danışma ve rehberlik programları geliştirme ve uygulama

Türkçe ve İngilizceyi, istatistik ve bilgisayar uygulamalarını, bilimsel araştırma planlayıp yürütebilme ile ilişkili olarak kullanabilme

Farklı üstünlüğü ve yetersizliği olan bireyleri ayırt edebilme, destek olma ve sağaltım için sevk edebilme

Davranış bozukluğu gösteren çocuk ve yetişkinler ile kişilik bozukluğu gösteren yetişkinlere ait tanı kriterleri ile onları ayırt edebilme, destek olma ve sağaltım için sevk edebilme

Grupla ve bireysel psikolojik danışma oturumlarını planlayabilme, iletişim becerilerini (sözlü ve sözsüz) ve psikolojik danışma becerilerini doğru kullanabilme ve uygulayabilme

Eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini planlayabilme ve uygulayabilme

Ailelere, okul çalışanlarına ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik ile konsültasyon çalışmaları planlayabilme ve uygulayabilme

Bireyi tanıma amacıyla test ve test dışı teknikleri uygulama, yorumlama ve raporlama

Gelişim alanlarını, kuramlarını, dönemlerini ve uyum problemlerini, davranışın sosyal ve felsefi temellerini, öğrenme, öğretim ile yönetim kavram ve ilkelerini psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarına aktarabilme

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında mesleki etik kuralları ve psikolojik danışma ve rehberlik kuramlarını kullanabilme

Alanının etik ilkelerini temel alarak, çok kültürlü bakış açısı ile danışanların psikolojik iyilik hallerini güçlendirecek temel müdahalelerini (bireysel-grupla psikolojik danışma, psikoeğitim, konsültasyon vb.) planlar ve uygular.

 PDR alanı ile ilgili güncel ihtiyaçlara çözüm üretecek araştırmalar tasarlayarak yürütür.

PDR mesleğinin etik ilke ve değerlerini temel alarak, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda önleyici ve koruyucu ruh sağlığı elemanı olarak rol ve görevlerini yerine getirir.

Ülke ve Dünya gündeminde yaşanan sorunlara, toplumsal sorumluluk çerçevesinde alanı ile ilgili proje ve etkinlikler tasarlayarak destek olur.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde rehber öğretmen olarak ve Özel Psikolojik Danışma ve Psikoterapi merkezlerinde Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, adalet, sağlık, emniyet ve askeriye kurumlarında da çalışabilmektedirler.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI