Türkiye Aday Öğrenci

Kıbrıs Aday Öğrenci

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Programın Amacı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı; mekan ve insan ilişkisini çzümleyebilmiş, kaliteli yaşam ortamlarının insan psikolojisine olumlu yansımasını sağlayabilen ve mekan-toplum ilişkisini birleştirip geliştirebilen iç mimar ihtiyacını gidermek amacıyla sektöre ve akademik ortama eleman yetiştirmeyi amaçlar.

Vizyon

Geçmişin ışığında çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim-öğretim yaklaşımının benimsendiği İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde sorumluluk sahibi, araştırmacı, bilimsel ve teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazanan öğrenciler, yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Misyon

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü olarak yetiştirilen öğrencilerin ve hazırlanan projelerin ulusal ve uluslar arası düzeyde olması hedeflenmektedir. Bölüm, 4 yıllık eğitim programı sürecinde görsel algıya dayalı, yaratıcı ve yaşanabilir iç mekanlar tasarlayan, estetik ve fonksiyonu birleştirici çözümler sunan, kullanıcıya konforlu ve yaşam kalitesini arttırıcı çağdaş iç mekanları hazırlayan, yakın çevre tasarımını oluşturabilen, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış iç mimarlar yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Program Tanımı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programında mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 50 adet dersten (Yerel Kredi: 146, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olması ve iki adet staj dersini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 

İstihdam Olanakları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı mezunları, özel ve kamu kuruluşlarında `İç mimar ve Çevre Tasarımcısı olarak çalışabilir veya kendi özel ofislerini açabilirler. Eğitim ve araştırma kurumlarında akademisyen olarak çalışma imkanlarına sahiptirler. Yeni tasarlanmış her tür binanın iç mekan düzenlemesinden, mevcut binaların iç mekan yenileme proje, tasarım ve uygulama aşamalarında etkin rol alırlar. Donatı tasarımlarından, yakın çevre düzenlemelerine kadar geniş bir alanda çalışma imkanına sahiptirler.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İÇT101Temel Tasarım36610İÇT102İç Mimarlık Tasarım Stüdyosuna Giriş28610
İÇT111Mimari Çizim I2235İÇT104Çevre Tasarımına Giriş / Çevre Bilgisi2235
İÇT121Yapı Teknolojisi I3035İÇT112Mimari Çizim II2235
İÇT131İç Mekan Tasarımı İlkeleri2235İÇT122Yapı Teknolojisi II3035
İÇT141Sanat ve Kültür Tarihi3035İÇT132Renk Teorisi ve Uygulamaları2235
İÇT142Modern Mimarlık Tarihi3035
TOPLAM13101830TOPLAM14142135
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İÇT201İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I28610İÇT202İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II28610
İÇT211Dijital Tasarım ve Sunum I2235İÇT204Çevre ve Bitki Tasarım Projesi2235
İÇT221İç Mekan Tasarımında Detaylandırma2235İÇT212Dijital Tasarım ve Sunum II2235
İÇT241Çağdaş İç Mimarlık3035İÇT252Çevresel Kontrol Sistemleri3035
İÇT253Kültür ve Mekan3035Seçmeli3035
TURK001Türk Dili ve Yazım Kuralları I0022TURK002Türk Dili ve Yazım Kuralları II0022
İÇT 300Staj I0000
TOPLAM14122032TOPLAM12122032
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İÇT301İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu III28610İÇT302İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV28610
İÇT310Mobilya Tasarımı2235İÇT342Moduler Sistemler ve Ergonomi2023
İÇT361Tasarımda İnsan Faktörü3035İÇT372Koruma ve Restorasyon2235
İÇT381Mesleki Etik2023Seçmeli3035
Seçmeli3035Seçmeli3035
NH001Atatürk İlke.ve İnkilapTari. I0022NH002Atatürk İlke.ve İnkilapTar. II0022
İÇT400Staj II0000
TOPLAM14101930TOPLAM12101930
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
İÇT401İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu V28610İÇT 402Mezuniyet Projesi4121015
İÇT403Mezuniyet Araştırması3035İÇT 412Portfolyo ve Sunum2235
İÇT481Proje Yönetimi2023İÇT 482Mesleki Uygulama3035
Seçmeli3035Seçmeli3035
TOPLAM1081423TOPLAM12141930

Türkiye Aday Öğrenci

Kıbrıs Aday Öğrenci