Prospective Student

Anesthesia

Programın Amacı

Anestezi Önlisans programının amacı Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir.

Vizyon

Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır. Anestezi Önlisans Programı ile dünyada değişen ve gelişen bilimsel ve teknolojik yeniliklere, mesleki ilke ve standartalara uygun bir eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Misyon

 İki yıllık eğitim süresince öğrencilere Anestezi uygulamalarında teorik bilgi ve uygulama ile ilgili yeterli donanım sağlanacak, Ameliyathane ve Anestezi ve Reanimasyon Servislerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilecek, Anestezi Teknikerliği konusunda deneyim kazandırılacaktır.

Program Tanımı

Anestezi Önlisans programının süresi iki yıldır. 2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “Anestezi Teknikeri” ünvanı verilmektedir. Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir. Programın ana dersleri ve uygulamaları Anestezi Uzman Hekimi, ana dersler Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Programda uygulamalar büyük ölçüde Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılmaktadır. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür. Öğrenciler KKTC Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ve Türkiye’de Devlet ve Özel Hastanelerinde stajlarını yapabilmektedirler. Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyacın gelecek yıllarda artacağı düşünülmektedir. Anestezi Önlisans programına KKTC ve Türkiye’den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları

 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum Yerel kredi: 103, AKTS: 124 gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Üst Kademeye Geçiş

 DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık Anestezi Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır: 1-Hemşirelik, 2-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, 3-Acil Yardım ve Afet Yönetimi, 4-Sağlık Yönetimi, 5-Sosyal Hizmet.

İstihdam Olanakları

Anestezi Önlisans programından mezun olacak öğrenciler isterlerse dikey geçiş sınavları ile uygun bölümlerde lisans öğrenimlerine devam edebilirler. Bu programdan mezun olanlar KKTC ve Türkiye’de Devlet hastanesi, Özel hastanelerde ve Cerrahi müdahale iznine sahip her sağlık kuruluşunda Anestezi Teknikeri olarak çalışabilirler.

Department Information

Academic Staff

SYLLABUS

KODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1EMPTYKODU2DERS ADI2T2U2Kr.2AKTS2
1.Yarıyıl2.Yarıyıl
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
ANE101Anestezi Uygulama I42612ANE102Anestezi Uygulama II42612
EFL101İngilizce I3035ANE104Sistem Hastalıkları2023
SMY101Anatomi2023EFL102İngilizce II3035
SMY103Fizyoloji2023Seçmeli 2ANE106 Anestezi Farmakolojisi2023
SMY105Kimya2023Seçmeli 3ANE108 Enfeksiyon Hastalıkları2023
TAR101AİİTarihi I0022TAR101AİİTarihi I0022
TUR101Türk Dili I0022TUR102Türk Dili II2023
Seçmeli 1SMY109 Tıbbi Terminoloji2023
TOPLAM1522133TOPLAM1521931
KODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1EMPTYKODU2DERS ADI2T2U2Kr.2AKTS2
3.Yarıyıl4.Yarıyıl
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
ANE201Mesleki İngilizce I3035ANE202Mesleki İngilizce3035
ANE203Mesleki Uygulamalar26613ANE204Klinik Anestezi II2246
ANE205Klinik Anestezi I2246ANE206Anestezi Cihaz ve Ekipmanları2023
Seçmeli 42023Seçmeli 72023
Seçmeli 52023Seçmeli 82023
Seçmeli 62023Seçmeli 92023
Seçmeli 102023
ANE100YAZSTAJI- 30 iş günü (ders dönemi bitince yapabilir)70
TOPLAM1381933TOPLAM1381726
Seçmeli Dersler
KODUDERS ADI
SMY102İLKYARDIM
SMY106SMY106 Sterilizasyon
SMY109SMY109 Tıbbi Terminoloji
ANE104Sistem Hastalıkları
ANE106ANE106 Anestezi Farmakolojisi
ANE108ANE108 Enfeksiyon Hastalıkları
AMH200HASTA HAKLARI
İAY207Travma Bilgisi
EH 212HASTALIKLAR BİLGİSİ
SMY207Meslek Etiği
SMY209İLETİŞİM
SMY211ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
ANE 207Reanimasyon I
ANE208Reanimasyon II