Prospective Student

Visual Communication Design

Programın Amacı

Günümüzde medya teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yaratıcı endüstri için çok önemli olanaklar sunmaktadır. Küresel pazarda yaratıcı endüstrinin büyüyeceği temel alanlar arasında yer alan; Tasarım, Film Yapımcılığı, Animasyon ve İnteraktif Medya, Bilgisayar Oyunu, Reklamcılık gibi alanları besleyen Medya ve Görsel Sanatlar eğitimi her geçen gün önem kazanmaktadır. Yaratıcı endüstri, yeni ürün geliştirme becerisine sahip, görüntü teknolojileri ve dijital günlük eğlence ürünlerine yenilikçi yaklaşımlar sunabilecek profesyonellere ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca, farklı iletişim platformları arasındaki geçişkenliği sağlayabilecek, tüketicilerin beklentilerine ve gereksinimlerine daha iyi cevap verebilecek uzmanlara, yalnız Türkiye’de değil Kıbrıs ve tüm dünyada gereksinim duyulmaktadır. Yaratıcı eğlence ürünleri pazarı 2000’den beri hızla büyümektedir ve günümüz ekonomileri içinde en hızlı büyümeye devam eden pazarı olduğu gözlemlenmiştir.

Vizyon

Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı, bilişim teknolojileri ile sürekli genişleyerek devam eden geniş iş olanakları doğrultusunda hem kuramsal hem de yaratıcı ve özgün uygulama becerilerine sahip uzmanlar yetiştirmektedir. Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, dünyada gelişen ve değişen teknolojik yeniliklerle paralel olarak sanatsal özgünlük ve yaratıcılığın üst düzeyde yer alacağı ürünleri ortaya koymak üzere eğitim veren bir kurumdur.

Misyon

Medya; yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak kabul edilmesiyle birlikte, hem toplumsal, hem siyasal, hem de sanatsal olarak var olan bir interdisipliner bilim dalı olmuştur. Medya, kendi içerisinde çalışabilecek yaratıcı, özgün ve araştırmacı elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu doğrultuda medya ile birlikte paralel olarak görsel sanatları da içerisinde barındıran Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı etik ilkelere sahip, sektörü iyi tanımlayabilen, nitelikli, donanımlı, sorumluluk almaktan kaçınmayan, yaratıcı ve araştırmacı bireyler yetiştirmektedir.

Program Tanımı

Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı teknolojik açıdan yeterli donanımlara ve yazılımlara sahip PC laboratuarlarına, animasyon, tasarım ve baskı resim atölyelerine sahiptir. Öğrencilerimiz; medya ve iletişim, yeni medya tasarımı, medya araştırmaları, görsel medya analizi, sanat kuramları, sanat tarihi, temel tasarım, görsel tasarım, tipografi, animasyon, oyun tasarımı, kurgu, video grafik, web tasarımı ve film tasarımı gibi uygulamalı ve kuramsal, tasarım yeteneklerini geliştiren, analiz ve problem çözme yetisi kazandıran dersler almaktadır. Eğitim sürecinde; mesleki derslerin yanı sıra, alanda uzmanlaşmak üzere uygulamalı seçmeli dersler doğrultusunda öğrencileri projelerde görevlendirerek uygulama yapma fırsatı sunmaktadır. Diğer taraftan öğrenciler, alanında uzmanlaşmış kişilerle seminerler, atölyeler ve sergiler aracılığıyla buluşturularak, öğrencilerin sektörle tanışmasını ve sektörü tanımasını sağlamaktadır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Medya ve Görsel Sanatlar Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 8 dönem boyunca toplam 50 ders, 144 kredi koşulunu tamamlamaları gerekir.

İstihdam Olanakları

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü mezunu olanlar medya ortamını tanıyıp analiz edebilen ve sanatsal yönden yaratıcı özelliklere sahip bireyler olarak aşağıdaki sektörlerde yönetim ve tasarım birimlerinde hizmet verebilirler. Animasyon şirketleri, Dergiler, Film setleri, Film yapım şirketleri, Fotoğraf stüdyoları, Gazeteler, Reklam ajansları, Sanat merkezleri, Teknoloji şirketleri, Televizyon kanalları, Yazılım şirketleri, vb.

Department Information

Academic Staff

SYLLABUS

KODUDERS ADITUKr.AktsEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1Akts1
1.Yarıyıl2.Yarıyıl
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
EFL101English I3035 EFL102English II3035
MED101Medya ve İletişime Giriş3035 MED104Foto-Grafik0335
MED111Temel Sanat Eğitimi24610 MED112Temel Tasarım34610
MED131Temel Fotoğraf2235 MED142Modern Sanat Tarihi3035
MED141Sanat ve Kültür Tarihi3035 Seçmeli0000
NH 001Atatürk İ ve İ Tarihi I0000NH 002Atatürk İ ve İ Tarihi II0000
TURK001Türk Dili ve Yazım Kuralları I0000TURK002Türk Dili ve Yazım Kuralları II0000
TOPLAM1361830TOPLAM1241830
KODUDERS ADITUKr.AktsEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1Akts1
3.Yarıyıl4.Yarıyıl
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
MED201Medya Okuryazarlığı3035 MED202Görüntü Estetiği3035
MED203Görsel Tasarıma Giriş2235 MED206Görsel Tasarım2235
MED205Sinematografi3035 MED208Film Yapım Teknikleri2235
MED241Çağdaş Sanat Kuramları3035 MED210Tipografi2235
Seçmeli35 MED305Yeni Medya Tasarımları2235
Seçmeli35Seçmeli35
TOPLAM821830TOPLAM961830
KODUDERS ADITUKr.AktsEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1Akts1
5.Yarıyıl6.Yarıyıl
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
CFA 311Kurgu I3035 CFA312Kurgu II2235
MED 312Medya Etiği2235 MED 310Web Tasarımı3035
MED 302Kısa Film Yapımı3035 MED 301Görsel Medya Analizi2235
MED307Medya Araştırma Yöntemleri2235 MED 318Sanat ve Görüntü/Estetik2235
MED309Web Tasarımına Giriş3035 MED402Belgesel Film/Kitle İletişim Kuramları2235
Seçmeli2235Seçmeli35
TOPLAM1561830TOPLAM1181830
KODUDERS ADITUKr.AktsEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1Akts1
7.Yarıyıl8.Yarıyıl
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
CFA3032 Boyutlu Animasyon2235 CFA3053B Bilgisar Animasyon I2235
MED403İnternet Gazeteciliği2235 MED404Oyun Tasarımı2235
MED405Pazarlama Stratejisi2235 MED406Kinetik Tipografi2235
MED444Medya ve Görsel Sanatlar Projesi2235 MED446Mezuniyet Projesi2235
Seçmeli2235 Seçmeli2235
Seçmeli2235Seçmeli
TOPLAM10101830TOPLAM10101830