Prospective Student

Visual Communication Design

Programın Amacı

Günümüzde medya teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yaratıcı endüstri için çok önemli olanaklar sunmaktadır. Küresel pazarda yaratıcı endüstrinin büyüyeceği temel alanlar arasında yer alan; Tasarım, Film Yapımcılığı, Animasyon ve İnteraktif Medya, Bilgisayar Oyunu, Reklamcılık gibi alanları besleyen Medya ve Görsel Sanatlar eğitimi her geçen gün önem kazanmaktadır. Yaratıcı endüstri, yeni ürün geliştirme becerisine sahip, görüntü teknolojileri ve dijital günlük eğlence ürünlerine yenilikçi yaklaşımlar sunabilecek profesyonellere ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca, farklı iletişim platformları arasındaki geçişkenliği sağlayabilecek, tüketicilerin beklentilerine ve gereksinimlerine daha iyi cevap verebilecek uzmanlara, yalnız Türkiye’de değil Kıbrıs ve tüm dünyada gereksinim duyulmaktadır. Yaratıcı eğlence ürünleri pazarı 2000’den beri hızla büyümektedir ve günümüz ekonomileri içinde en hızlı büyümeye devam eden pazarı olduğu gözlemlenmiştir.

Vizyon

Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı, bilişim teknolojileri ile sürekli genişleyerek devam eden geniş iş olanakları doğrultusunda hem kuramsal hem de yaratıcı ve özgün uygulama becerilerine sahip uzmanlar yetiştirmektedir. Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, dünyada gelişen ve değişen teknolojik yeniliklerle paralel olarak sanatsal özgünlük ve yaratıcılığın üst düzeyde yer alacağı ürünleri ortaya koymak üzere eğitim veren bir kurumdur.

Misyon

Medya; yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak kabul edilmesiyle birlikte, hem toplumsal, hem siyasal, hem de sanatsal olarak var olan bir interdisipliner bilim dalı olmuştur. Medya, kendi içerisinde çalışabilecek yaratıcı, özgün ve araştırmacı elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu doğrultuda medya ile birlikte paralel olarak görsel sanatları da içerisinde barındıran Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı etik ilkelere sahip, sektörü iyi tanımlayabilen, nitelikli, donanımlı, sorumluluk almaktan kaçınmayan, yaratıcı ve araştırmacı bireyler yetiştirmektedir.

Program Tanımı

Medya ve Görsel Sanatlar lisans programı teknolojik açıdan yeterli donanımlara ve yazılımlara sahip PC laboratuarlarına, animasyon, tasarım ve baskı resim atölyelerine sahiptir. Öğrencilerimiz; medya ve iletişim, yeni medya tasarımı, medya araştırmaları, görsel medya analizi, sanat kuramları, sanat tarihi, temel tasarım, görsel tasarım, tipografi, animasyon, oyun tasarımı, kurgu, video grafik, web tasarımı ve film tasarımı gibi uygulamalı ve kuramsal, tasarım yeteneklerini geliştiren, analiz ve problem çözme yetisi kazandıran dersler almaktadır. Eğitim sürecinde; mesleki derslerin yanı sıra, alanda uzmanlaşmak üzere uygulamalı seçmeli dersler doğrultusunda öğrencileri projelerde görevlendirerek uygulama yapma fırsatı sunmaktadır. Diğer taraftan öğrenciler, alanında uzmanlaşmış kişilerle seminerler, atölyeler ve sergiler aracılığıyla buluşturularak, öğrencilerin sektörle tanışmasını ve sektörü tanımasını sağlamaktadır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Medya ve Görsel Sanatlar Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 8 dönem boyunca toplam 50 ders, 144 kredi koşulunu tamamlamaları gerekir.

İstihdam Olanakları

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü mezunu olanlar medya ortamını tanıyıp analiz edebilen ve sanatsal yönden yaratıcı özelliklere sahip bireyler olarak aşağıdaki sektörlerde yönetim ve tasarım birimlerinde hizmet verebilirler. Animasyon şirketleri, Dergiler, Film setleri, Film yapım şirketleri, Fotoğraf stüdyoları, Gazeteler, Reklam ajansları, Sanat merkezleri, Teknoloji şirketleri, Televizyon kanalları, Yazılım şirketleri, vb.

Department Information

Academic Staff

SYLLABUS

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
EFL101English I3035EFL102English II3035
MED101Medya ve İletişime Giriş3035MED104Foto-Grafik0335
MED111Temel Sanat Eğitimi24610MED112Temel Tasarım33610
MED131Temel Fotoğraf2235MED142Modern Sanat Tarihi3035
MED141Sanat ve Kültür Tarihi3035Seçmeli0035
NH 001Atatürk İ ve İ Tarihi I0022NH 002Atatürk İ ve İ Tarihi II0022
TURK001Türk Dili ve Yazım Kuralları I0022TURK002Türk Dili ve Yazım Kuralları II0022
TOPLAM1362234TOPLAM962234
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
MED201Medya Okuryazarlığı3035MED202Görüntü Estetiği3035
MED203Görsel Tasarıma Giriş2235MED206Görsel Tasarım2235
MED205Sinematografi3035MED208Film Yapım Teknikleri2235
MED241Çağdaş Sanat Kuramları3035MED210Tipografi2235
Seçmeli35MED305Yeni Medya Tasarımları2235
Seçmeli35Seçmeli35
TOPLAM1121830TOPLAM1181830
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
CFA311Kurgu I2235CFA312Kurgu II2235
MED302Kısa Film Yapımı2235MED310Web Tasarımı2235
MED307Medya Araştırma Yöntemleri2235MED301Görsel Medya Analizi2235
MED309Web Arayüz Tasarımı2235MED318Sanat ve Estetik2235
MED312Medya Etiği2235MED402Kitle İletişim Kuramları2235
Seçmeli2235Seçmeli35
TOPLAM1561830TOPLAM1181830
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
MED4012 Boyutlu Animasyon2235MED4103B Bilgisayar Animasyon2235
MED403Masaüstü Yayıncılık2235MED404Portfolyo Tasarımı2235
MED405Dijital Oyun Tasarımı2235MED406Kinetik Tipografi2235
MED444Yaratıcı Atölye2235MED446Mezuniyet Projesi2235
Seçmeli35Seçmeli35
Seçmeli35Seçmeli
TOPLAM881830TOPLAM881830
UYGULAMA: 52TEORİK : 88TOPLAM KREDİ: 152AKTS: 248