Prospective Student

Management of Healthcare Organizations

Programın Amacı

Sağlık kurumlarında ihtiyaç duyulan sağlık işletmecilerinin yetiştirilmesidir.

Vizyon

Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında, mesleğini en iyi şekilde uygulayabilen, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip Sağlık Kurumları İşletmecisi yetiştirmektir. Program sağlık sektörüne azami seviyede donanımlı sağlık işletmecileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Misyon

İki yıllık eğitim boyunca öğrencilere bu alanda deneyimli öğretim elemanları tarafından teorik ve uygulamalı dersler verilecektir.

Öğrenciler bir sağlık kurumunun tüm fonksiyonları hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiler, sağlık kurumları işletmeciliği alanında temel bilgilere sahip olma, planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyişi, bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olma gibi bu konularda gereken eğitimi alacaklardır.

Öğrenciler sağlık kurumlarında tıbbi işleyiş konusunda hekim ve diğer yardımcı personeller ile iş birliği ve uyum içinde çalışabilme, yasalara ve etik kurallara uygun olarak ve mesleki sorumluluk gerektiren görevleri yerine getirebilmek için istenen bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.

Program Tanımı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği programında çağdaş eğitimin azami olanakları kullanılarak, öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki yaşamlarında sahip olmaları gereken bilgi ve deneyimi onlara kazandıracak şekilde organize edilmiştir. Program Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun öğretim elemanları tarafından ve diğer birimlerden öğretim elemanlarının katkısı ile yürütülmektedir. Programın süresi iki eğitim yılıdır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, 120 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Üst Kademeye Geçiş: Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İktisadi ve İdari Bilimler, Sağlık Yönetimi ve İşletme lisans programlarına geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanı ile çalışabilirler. Rehabilitasyon merkezlerinde, ilaç firma ve depolarında, sigorta şirketlerinde, danışmanlık şirketlerinde, çalışabilirler. Sağlık Kurumları İşletmecilerinin Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na göre, KKTC’de ise Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun açtığı sınavlarda başarılı olanlar kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına atanırlar.

Department Information

Academic Staff

SYLLABUS

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ 1. yarıyılBAHAR 2.yarıyıl
Ders KoduDers AdıTPCAKTSDers KoduDers AdıTPCAKTS
EFL101İngilizce I3034EFL102İngilizce II3035
SKP101Temel Hukuk2024SKP102Genel Muhasebe3035
SKP103Genel İşletme3034SKP104Sağlık Hizmetleri ve Yönetimi3034
SKP105Genel Sağlık Bilgisi2023seçmeliSKP106 Davranış Bilimleri2023
SKP107Genel Ekonomi3034TDS103Tıbbi Dokümantasyon I2235
SKP109İstatistik3034AMH200Hasta Hakları2023
SMY109Tıbbi Terminoloji2023seçmeli2023
TAR101Atatürk İ.İ.T I2022TAR102Atatürk İ.İ.T Iı2022
TUR101Türk Dili I2022TUR102Türk Dili II2022
Toplam2602230Toplam2322232
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ 3.yarıyılBAHAR 4. Yarıyıl
Ders KoduDers AdıTPCAKTSDers KoduDers AdıTPCAKTS
FZT213Mesleki Ingilizce3035SKP204Sosyal Sorumluluk Projesi0223
SKP201Sağlık Kurumlarında Pazarlama3034SKP206Hastane Yönetimi ve Organizasyonu II3034
SKP203Mali Tablolar Analizi3034SKP210Sağlık Mevzuatı ve Uygulaması2023
SKP205Hastane Yönetimi ve Organizasyonu I3034SKP212Mesleki Proje0223
SMY205Toplam Kalite Yönetimi2024SKP214Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması2023
SMY207Tıbbi Etik2023SKP216Mesleki Uygulama0878
seçmeliSMY209 iletişim2023TDS212Hastane İşletmelerinde Bilgi İşlem2023
seçmeliSMY102 ilkyardım2024Toplam29122027
Toplam1602031STJ030STAJ (30 İŞ GÜNÜ)