Çizgi Film ve Animasyon

Programın Amacı

Bölümün içeriğinde yer alan sanat, kültür ve iletişim bileşenleriyle elde edilen çizgi film ve animasyon film üretimleri günümüz medya ve sinema ortamının vazgeçilmez üretimleri haline gelmiştir. Türkiye’nin, Avrupa ve Amerika etkisiyle gelişen animasyon sektörü, bu alanda yetişmiş donanımlı bireylerin yetiştirilmesi gereğini doğurmuştur. Sektöre yanıt verecek sanatsal ve teknik altyapıya uygun elemanların yetiştirilmesi amacıyla Çizgi Film ve Animasyon Bölümü açılmıştır. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü; sinema, film, video, animasyon gibi multimedya tekniklerini başarıyla kullanabilen, estetik duyarlılığa sahip, araştırmacı, özgün, yaratıcı ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Vizyon

Çizgi Film ve Animasyon Bölümünün dünyada gelişen ve değişen teknolojik yenilikleri takip ederek sanatsal özgünlük ve yaratıcılığın üst düzeyde yer alacağı ürünleri ortaya koymak üzere eğitim veren en iyi kurum olmaktır.

Misyon

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Türkiye ve dünyadan alınan örnekler ışığında oluşturulmuştur. Bölümün misyonu çizgi film ve animasyon alanında sağlam entelektüel temele sahip, yaratıcı, özgün çalışmalar sergileyen uygulamacılar yetiştirmektir. Bölümün müfredatı bu misyon çerçevesinde hazırlanmıştır. Kuramsal ve uygulamalı dersler birbirleriyle sentezlenerek donanımlı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlamakta ve tüm çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir.

Program Tanımı

Çizgi film ve animasyon lisans programının temel felsefesi, alana özgü bilginin eleştirel yaklaşımla değerlendirilerek, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik, etik değerler çerçevesinde düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme duyarlılığı oluşturmaktır. Bu bağlamda çizgi film ve animasyon, tarih ve kuram, çevre ve kent, yapı bilim ve teknolojileri ile meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilikler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

KKTC uyruklu ve liseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başlayıp-tamamlayan öğrenciler; üniversitenin her yıl yapmış olduğu burs sınavına katılarak burs kazanabilecekleri gibi, her yıl açıklanan kayıt tarihleri arasında da kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu bölümden mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 50 adet dersten (Yerel Kredi: 144, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olması ve iki adet staj derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı-akademisyen olabilecekleri gibi video, animasyon, multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları ve televizyon kurumları ile birlikte sinema sektöründe de çalışabilirler.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODUDERS ADITUKr.AKTS
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
MED131Temel Fotoğraf2235PS112Desen II2235
PS 111Desen I2235CFA 102Çizgi Film ve Animasyon Teknikleri3035
CFA 101Hareketli Görüntü Tarihi3035MED142Modern Sanat Tarihi3035
MED111Temel Sanat Eğitimi24610MED112Temel Tasarım24610
TURK001Türk Dili ve Yazım Kuralları I0022TURK002Türk Dili ve Yazım Kuralları II0022
ENG 001English I3035ENG 002English II3035
NH 001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I0022NH 002Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II0022
ZORUNLU TOPLAM12112230ZORUNLU TOPLAM1382230
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
MED241Çağdaş Sanat Kuramları3035CFA 210Dijital Sunum Teknikleri3035
CFA 207İllüstrasyon2235PS1043B Tasarım2235
PS1032B Tasarım2235CFA 202Bilgisayarda Animasyon Uygulamaları2235
CFA 201Çizgi Film Uygulamaları2235CFA 204Renk Teorileri ve Uygulamaları2235
CFA 203Modelaj2235CFA 206Resimli Taslak Çizimi2235
CFA 205Öykü Tasarımı3035CFA 208Senaryo Yazarlığı2235
ZORUNLU TOPLAM1481830ZORUNLU TOPLAM13101830
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
CFA 301Çizgi Filmde Sahne Tasarımı2235CFA 302Mitoloji3035
CFA 311Kurgu I2235CFA 312Kurgu II2235
CFA 3032B Animasyon I2235CFA 3042B Animasyon II2235
CFA 3053B Bilgisar Animasyon I2235CFA 3063B Bilgisar Animasyon II2235
CFA 307Fotoğrafçılık ve Tek Kare Canlandırma2235CFA 308Ses Teknikleri II2235
CFA 309Ses Teknikleri I2235CFA 314Görsel Anlatım3035
ZORUNLU TOPLAM12121830ZORUNLU TOPLAM1481830
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
CFA 401Çizgi Film Yapımı I2235CFA 402Çizgi Film Yapımı II2235
CFA 403Görsel Efekt2235CFA 404Bilgisayarda 3B Animasyon Üretimi II2235
CFA 405Bilgisayarda 3B Animasyon Üretimi I2235CFA 406Bölüm Projesi2235
Fakülte Seçmeli335FakülteSeçmeli335
Fakülte Seçmeli335FakülteSeçmeli335
Fakülte Seçmeli335FakülteSeçmeli335
ZORUNLU TOPLAM661830ZORUNLU TOPLAM661830
T: 111U: 90Kr: 144akts: 240