Yaşlı Bakımı

Programın Amacı

Yaşlı Bakımı Önlisans Programının amacı, yaşlı bireylerin sosyal, ruhsal, fiziksel durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlayabilecek donanımda sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Vizyon

Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

Misyon

İki yıllık eğitim süresince öğrencilere Yaşlı Bakımı uygulamalarında teorik bilgi ve uygulama dağarcığı oluşturulup geliştirilecek , Yaşlı Bakım Hastaneleri ve Bakımevlerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilecek, Yaşlı Bakımı konusunda deneyim kazandırılacaktır.

Program Tanımı

Yaşlı Bakımı programının süresi iki yıldır.

2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “Yaşlı Bakım Teknikeri” ünvanı verilmektedir.

Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir.

Programın ana dersleri ve uygulamaları Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Programda uygulamalar büyük ölçüde Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde ve Devlete ait ve Özel Yaşlı Bakımı Evlerinde yapılmaktadır.

Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Öğrenciler Türkiye Sağlık Bakanlığı’na ve KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yaşlı Bakımı Hastaneleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde stajlarını yapabilmektedirler.

Yaşlı Bakımı Önlisans Programında yaşlı bireylerin sosyal, ruhsal, fiziksel durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlayabilecek donanımda ve aynı zamanda yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin hayata sarılmasını, gelecek kaygısından arındırılmasını, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirmesini, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını sağlayan ve uygulatan Yaşlı Bakım Teknikeri yetiştirilmektedir.

Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyacın gelecek yıllarda artması beklenmektedir.

Yaşlı Bakımı Önlisans Programına KKTC ve Türkiye’den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları:

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakımı Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum Yerel kredi: 91, AKTS: 124 gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Üst Kademeye Geçiş:

DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık Yaşlı Bakımı Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır:

1-Hemşirelik,

2-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,

3-Beslenme ve Diyetetik,

4-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,

 5-Gerontoloji.

İstihdam Olanakları:

Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye’de, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri vb. birimlerde uzman gözetiminde çalışabileceklerdir. KKTC’ de yaşlı bakım programının uygulama alanını oluşturabilecek güçsüzler yurdu ya da yaşlılar için gündüz bakım evi gibi birimler henüz hedeflenen seviyede bulunmamaktadır. İleride açılacak ya da geliştirilecek olan bu birimlerin ve iş alanlarının Kıbrıs Amerikan Üniversitesi bünyesinde açılacak bu programın mezunları tarafından iş alanı olarak seçilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca mezunların istihdamı hem yerel olarak hem de ülke çapında yaşlı bakımı ve evde hasta bakımı konusundaki açığın kapatılmasına katkıda bulunacaktır.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
1.SOMESTER-GÜZ2.SOMESTER-BAHAR
Ders KoduDers AdıTPCAKTSDers KoduDers AdıTPCAKTS
SMY 101Anatomi2025YBT 106Yaşlılıkta Beslenme İlkeleri2022
SMY103Fizyoloji2023YBT102Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamarı II2446
YBT103Davranış Bilimleri2024YBT104Farmakoloji I2022
YBT101Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamarı I2446EFL102İngilize II3033
TAR101AİİT I2022TAR102AİİT II2022
TUR101Türk Dili I2022TUR102Türk Dili II2022
EFL101İngilize I3033Seçmeli2023
Seçmeli2023Seçmeli2023
Seçmeli3023Seçmeli2023
Toplam Kredi2042134Toplam Kredi1942126
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
3.SOMESTER-GÜZ4.SOMESTER-BAHAR
Ders KoduDers AdıTPCAKTSDers KoduDers AdıTPCAKTS
YBT203Mesleki İngilizce I2033YBT204Mesleki İngilizce II2033
YBT205Kronik Hastalıklarda Bakım I2034YBT206Kronik Hastalıklarda Bakım II2032
YBT207Geriatrik Psikoloji2022YBT208Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri2022
YBT201Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları III2668YBT202Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamarı IV2668
Seçmeli2026Seçmeli2023
Seçmeli2022Seçmeli2024
Seçmeli2022Seçmeli2022
Toplam Kredi1662026Toplam Kredi1662026
TUkrAKTSDersin AdıTUkrAKTS
TOPLAM KREDİLER8426491124STAJ001 Yaz stajı0241 saat78