Çocuk Gelişimi

Programın Amacı

Programın amacı; uzman hekimin teşhisi ve tedaviye yönlendirmesi ile sağlıklı ve hasta bireylerin ayak sağlığının bakımı, korunması ve tedavisine yönelik sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Vizyon

Podoloji teknikerliği alanında, mesleğini en iyi şekilde uygulayabilen, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip Podoloji Teknikeri yetiştirmektir. Program sağlık sektörüne azami seviyede donanımlı podoloji teknikerleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Misyon

İki yıllık eğitim boyunca öğrencilere bu alanda deneyimli öğretim elemanları tarafından teorik ve pratik dersler verilecektir. Sağlık Meslek Yüksek Okulumuzun Anatomi ve Fizyoterapi laboratuvarında maketler üzerinde yoğun pratik çalışma yaptırılacaktır.

Öğrenciler sağlıklı bireylerde medikal ayak bakımlarının yapılması ve uzman hekimin teşhisi ve tedaviye yönlendirmesi ile ayak sağlığı sorunlarının önlenmesi ve tedavisi, tırnak patolojilerinin, ayak nasırlarının değerlendirilmesi, oluşumların önlenmesi ve tüm bunların tedavisinin yapılması, tırnak protez uygulamalarının yapılması, bandaj, sargı, parmak yastıkları ve ayak destekleri uygulamalarının yapılması gibi konularda gereken eğitimi alacaklardır.

Öğrenciler ekip içerisinde, yasalara ve etik kurallara uygun olarak ve mesleki sorumluluk gerektiren görevleri yerine getirebilmek için istenen bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.

Program Tanımı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Podoloji Teknikerliği programında çağdaş eğitimin azami olanakları kullanılarak, öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki yaşamlarında sahip olmaları gereken bilgi ve deneyimi onlara kazandıracak şekilde organize edilmiştir. Program Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmuş, podoloji üzerine master veya doktora eğitimi almış deneyimli podologlar tarafından yürütülmektedir. Programın süresi iki eğitim yılıdır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Podoloji Teknikerliği Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum 82 ulusal ve 120 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Podoloji Teknikeri” unvanı ile çalışabilirler. Ayak sağlığı ve yürüme ile ilgili üretim yapan firmalarda, ayak sağlığı merkezlerinde, masaj ve spa merkezlerinde çalışabilirler. Podoloji teknikerlerinin Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na göre, KKTC’de ise Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun açtığı sınavlarda başarılı olanlar kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına atanırlar.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
I.YARIYIL / GÜZII.YARIYIL / BAHAR
Haf.Ders SaatiHaf.Ders Saati
KODUDERSİN ADITUKrAKTSKODUDERSİN ADITUKrAKTS
TUR101Türk Dili 12022TUR102Türk Dili 22022
TAR101AİİTarihi 12022TAR102AİİTarihi 22022
EFL 101Yabancı Dil 1 (İngilizce)3035EFL 102Yabancı Dil 2 (İngilizce)3035
ÇOG 101Çocuk Gelişimi 13035ÇOG 102Çocuk Gelişimi 23035
ÇOG 103Özel Eğitim 13035ÇOG 104Özel Eğitim 23035
ÇOG 105Temel Tasarım2023ÇOG 106Aile Eğitimi2023
ÇOG 107Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı3035ÇOG 108Öğrenme ve Öğretme Teknikleri3035
ÇOG 109Eğitimde Araç Gereç Geliştirme2235ÇOG 110Çocuk ve Müzik1223
Seçmeli2023ÇOG 112Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme2023
Seçmeli2023Seçmeli2023
Toplam Kredi2322538Toplam Kredi2342436
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
III.YARIYIL / GÜZIV.YARIYIL / BAHAR
Haf.Ders SaatiHaf.Ders Saati
KODUDERSİN ADITUKrAKTSKODUDERSİN ADITUKrAKTS
ÇOG 203Çocuk ve Drama1223ÇOG 202Çocuk Hakları ve Koruma2023
ÇOG 205Çocuk ve Oyun2235ÇOG 204Çocuk Edebiyatı ve Medya2023
ÇOG 207Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama 10635ÇOG 206Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları2023
ÇOG 209Çocukta Bilim ve Teknoloji2023ÇOG 208Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama 20635
ÇOG 211Çocukla İletişim2023ÇOG 210Çocuk Beslenmesi2023
SMY102İlk Yardım2023Seçmeli2023
Seçmeli2023Seçmeli2023
Seçmeli2023
Seçmeli2023ÇOG100Staj (30 iş günü)78
Toplam Kredi15122031Toplam Kredi1262231