Podoloji

Programın Amacı

Programın amacı; uzman hekimin teşhisi ve tedaviye yönlendirmesi ile sağlıklı ve hasta bireylerin ayak sağlığının bakımı, korunması ve tedavisine yönelik sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Vizyon

Podoloji teknikerliği alanında, mesleğini en iyi şekilde uygulayabilen, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip Podoloji Teknikeri yetiştirmektir. Program sağlık sektörüne azami seviyede donanımlı podoloji teknikerleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Misyon

İki yıllık eğitim boyunca öğrencilere bu alanda deneyimli öğretim elemanları tarafından teorik ve pratik dersler verilecektir. Sağlık Meslek Yüksek Okulumuzun Anatomi ve Fizyoterapi laboratuvarında maketler üzerinde yoğun pratik çalışma yaptırılacaktır.

Öğrenciler sağlıklı bireylerde medikal ayak bakımlarının yapılması ve uzman hekimin teşhisi ve tedaviye yönlendirmesi ile ayak sağlığı sorunlarının önlenmesi ve tedavisi, tırnak patolojilerinin, ayak nasırlarının değerlendirilmesi, oluşumların önlenmesi ve tüm bunların tedavisinin yapılması, tırnak protez uygulamalarının yapılması, bandaj, sargı, parmak yastıkları ve ayak destekleri uygulamalarının yapılması gibi konularda gereken eğitimi alacaklardır.

Öğrenciler ekip içerisinde, yasalara ve etik kurallara uygun olarak ve mesleki sorumluluk gerektiren görevleri yerine getirebilmek için istenen bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.

Program Tanımı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Podoloji Teknikerliği programında çağdaş eğitimin azami olanakları kullanılarak, öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki yaşamlarında sahip olmaları gereken bilgi ve deneyimi onlara kazandıracak şekilde organize edilmiştir. Program Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmuş, podoloji üzerine master veya doktora eğitimi almış deneyimli podologlar tarafından yürütülmektedir. Programın süresi iki eğitim yılıdır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Podoloji Teknikerliği Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum 82 ulusal ve 120 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Podoloji Teknikeri” unvanı ile çalışabilirler. Ayak sağlığı ve yürüme ile ilgili üretim yapan firmalarda, ayak sağlığı merkezlerinde, masaj ve spa merkezlerinde çalışabilirler. Podoloji teknikerlerinin Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na göre, KKTC’de ise Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun açtığı sınavlarda başarılı olanlar kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına atanırlar.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
1. YARIYIL2. YARIYIL
KODDERSİN ADITUKAKTSKODDERSİN ADITUKAKTS
TUR101Türk Dili I2023TUR102Türk Dili II2023
EFL 101İngilizce I3033EFL 102İngilizce II3035
TAR101Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi-I2023TAR102Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II2023
SMY101Anatomi2023POD102Hastalıklar Bilgisi2025
SMY103Fizyoloji2023POD104Ayak Ortopedisi2024
POD105Temel Mikrobiyoloji2235POD106Patoloji2024
POD107Podoloji2024POD108Podoloji Uygulamaları-II01267
POD109Podoloji Uygulamaları-I01267Seçmeli2
TOPLAM15142230TOPLAM13122130
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
3. YARIYIL4. YARIYIL
KODDERSİN ADITUKAKTSKODDERSİN ADITUKAKTS
Seçmeli2025Seçmeli2025
POD203Podoloji Uygulamaları-III01267POD202Ayak Sağlığı2026
POD205Diyabet ve Ayak Sağlığı-I2867POD 204Podoloji Uygulamaları-IV01267
POD207Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uygulamaları2446POD 206Diyabet Ve Ayak Sağlığı-II2877
EH207Biyokimya2024POD208Ayak Deri Hastalıkları2025
TOPLAM8242030TOPLAM8201930