Psikoloji

Programın Amacı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikoloji  lisans programı, psikoloji biliminin temel ve uygulamalı alanlarında kavramsal ve teorik bir çatı oluşturmuş; bilimsel düşünme anlayışına, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip; insan zihni ve deneyimlerine ilgi duyan ve merak eden; mesleki becerileri edinmiş; mesleğinin sınır ve sorumluluklarını kavramış psikologlar yetiştirmektir.

Vizyon

Programın temel vizyonu; ülkenin ve insanlığın ihtiyacı olan, öğrenmeyi öğrenmiş ve kendi ayakları üstünde durabilen üstün nitelikli psikologlar yetiştirmek ve öğrencileri çeşitli konu, bakış açısı ve sorgulamalarla tanıştırarak, lisansüstü eğitimlerinde sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, medya, klinik psikoloji gibi alanlar üzerine çalışmaya hazırlamaktır.

Misyon

Psikoloji biliminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gelişime ve değişime açık olmak, Psikoloji alanında bilimsel araştırmalar ve etkinlikler yürütmek, insanların ruh sağlığına fayda sağlamak amacıyla nitelikli, etik bakış açısına sahip ve açık görüşlü bilim insanları ve Psikologlar yetiştirmektir. 

Program Tanımı

Psikoloji lisans programının temel felsefesi, birey-aile-toplum düzeyinde ruh sağlığını koruma ve geliştirme, iyileştirme, rehabilitasyon hizmetlerini verebilmek için ileri düzey bilgi ve beceriyle donanmış eğitici, araştırmacı ve bilgi üretici, uygulayıcı uzmanlar yetiştirmektir.

Kayıt ve Kabul Koşulları

KKTC uyruklu ve liseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başlayıp-tamamlayan öğrenciler; üniversitenin her yıl yapmış olduğu burs sınavına katılarak burs kazanabilecekleri gibi, her yıl açıklanan kayıt tarihleri arasında da kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Şartları

Psikoloji lisans programından mezun olabilmek için dört yıllık eğitim süresince öğrencilerin 147 kredilik (240 AKTS) bir programı tamamlamaları öngörülmekte ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Öğrenciler 30 iş günü staj yapmakla yükümlüdür. Bu staj programının ana amacı, psikoloji lisans eğitimi sırasında öğrenilen kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin alan deneyimi ve uygulamaları ile bütünleştirilmesi ve desteklenmesidir.

İstihdam Olanakları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikoloji lisans programı mezunları; endüstride, insan kaynakları departmanlarında, sağlık kuruluşlarında ve psikoloji hizmeti veren özel ve/veya kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Yüksek lisans ve doktora yaptıktan sonra psikolojinin alt dallarından birinde uzmanlık alıp akademik kurumlarda araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olabilirler. Bunun dışında kendi kliniklerini de açabilirler.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
1. YARIYIL2. YARIYIL
DERSİN KODUDERSİN ADITUKrAKTSDERSİN KODUDERSİN ADITUKrAKTS
TPSY101Psikolojiye Giriş I3036TPSY102Psikolojiye Giriş II3036
TPSY103Gelişim Psikolojisi I3036TPSY104Gelişim Psikolojisi II3036
FEL101Felsefeye Giriş3036seçmeli3035
EFL101İngilizce I3035EFL102İngilizce II3035
BİL103Bilgisayar Uygulamaları I3035BİL104Bilgisayar Uygulamaları II3035
TURK001Türk Dili ve Yazım Kuralları2022TURK002Türk Dili ve Yazım Kuralları II2022
TOPLAM1701730TOPLAM1701729
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
3. YARIYIL4. YARIYIL
DERSİN KODUDERSİN ADITUKrAKTSDERSİN KODUDERSİN ADITUKrAKTS
TPSY201Klinik Psikoloji I3046TPSY202Klinik Psikoloji II3046
TPSY203Sosyal Psikoloji I3036TPSY204Sosyal Psikoloji II3036
TPSY205Araştırma Metodları3036TPSY206Davranışın Biyolojik Temelleri3036
TPSY207İletişim Becerileri3035TPSY208İstatistik ve Araştırma Metodları3035
TAR101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2022TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
TPSY209Deneysel Psikoloji I (Öğrenme)3035TPSY 210Deneysel Psikoloji II (Dikkat ve Bellek)3035
TOPLAM1701830TOPLAM1701830
STAJ0012. yıl sonunda gelişim stajı 15 iş günü
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
5.YARIYIL6.YARIYIL
DERSİN KODUDERSİN ADITUKrAKTSDERSİN KODUDERSİN ADITUKrAKTS
TPSY301Bilişsel Psikoloji3035TPSY302Sağlık Psikolojisi3035
TPSY303Psikopatoloji I3035TPSY 304Psikopatoloji II3035
TPSY305Kişilik Kuramları3035TPSY306Psikoterapi3035
TPCS307Psikolojik Testler ve Ölçümler3035TPSY308Psikolojide Etik ve Yasal Konular3035
TPSY309Adli Psikoloji3035TPSY 310Psikofarmakoloji3045
TPSY 311Endüstri Psikolojisi3035TPSY 312Bağımlılık Psikolojisi3035
TOPLAM1501830TOPLAM1801930
STAJ0023. yıl sonunda klinik stajı 15 iş günü
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
7. YARIYIL8. YARIYIL
DERSİN KODUDERSİN ADITUKrAKTSDERSİN KODUDERSİN ADITUKrAKTS
TPSY 401Tez I30810TPSY 402Tez II30810
SOS 405Sosyolojiye Giriş3035seçmeli3035
seçmeli3035seçmeli3035
seçmeli3035seçmeli3035
seçmeli3035seçmeli3035
TOPLAM1502031TOPLAM1502030
Seçmeli Dersler Listesi
Dersin KoduDersin AdıK
TPSY 422Çocuk Psikopatolojisi
TPSY 403Spor psikolojisi
TPSY 404Trafik psikolojisi
TPSY 405Pozitif psikoloji
TPSY 406Yaşlılık psikolojisi
TPSY 407Travma psikolojisi
TPSY 408Çevre psikolojisi
TPSY 409Politik psikoloji
TPSY 410Stres yönetimi ve Başa Çıkma
TPSY 411Psikodrama
TPSY 412Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları