İlk ve Acil Yardım

Programın Amacı

İlk ve Acil Yardım(Paramedic) Önlisans programının amacı İlk ve Acil Yardım uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir.

Vizyon

Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

Misyon

İki yıllık eğitim süresince öğrencilere İlk ve Acil Yardım programında teorik bilgi yanında gerekli uygulama ile yeterli donanım sağlanacak, İlk ve Acil Yardım ile ilgili kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilecek, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği konusunda deneyim kazandırılacaktır.

Program Tanımı

İlk ve Acil Yardım (Paramedic) Önlisans programının süresi iki yıldır.

2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” ünvanı verilmektedir.

Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir.

Programın ana dersleri ve uygulamaları Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Programda uygulamalar büyük ölçüde Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde ve Özel Hastanelerin Acil Servislerinde yapılmaktadır.

Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Öğrenciler KKTC hastanelerinde stajlarını yapabilmektedirler. Bu staj programının ana amacı, öğrencilerin teorik edindikleri bilgiyi alanda uygulayarak beceri geliştirmeleri, bilgilerini pekiştirmeleri, uygulama alanlarını tanımalarıdır.

İki yıllık eğitim süresince öğrencilerin 98 kredilik (120 AKTS) bir programı tamamlamaları öngörülmektedir. Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyacın gelecek yıllarda artması beklenmektedir.

İlk ve Acil Yardım (Paramedic) Önlisans programına KKTC ve Türkiye’den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları:

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım (Paramedic) Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum Yerel kredi: 98, AKTS: 120 gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Üst Kademeye Geçiş:

DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık İlk ve Acil Yardım(Paramedic) Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır:

1-Acil Yardım ve Afet Yönetimi

2-Hemşirelik,

 3-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

İstihdam Olanakları:

İlk ve Acil Yardım(Paramedic) Önlisans programından mezun olacak öğrenciler isterlerse dikey geçiş sınavları ile uygun bölümlerde lisans öğrenimlerine devam edebilirler.

Bu programdan mezun olanlar KKTC ve Türkiye’de devlet hastanesi, özel hastane, 112 servislerinde istihdam edilebileceklerdir.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI ( 01 Sömestr )BAHAR YARIYILI ( 02 Sömestr )
DERSİN KODUDERSİN ADITUKrAKTSDERSİN KODUDERSİN ADITUKrAKTS
İAY101/ SMY101Anatomi2023İAY102Acil Hasta Bakımı II2245
İAY103/ SMY103Fizyoloji2023İAY104Acil Sağlık Hizmetleri II4045
İAY105Acil Hasta Bakımı I2245İAY106Farmakoloji I2023
İAY107Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I0223İAY108Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II0233
İAY109Acil Sağlık Hizmetleri I4045EFL102Yabancı Dil II3033
İAY111/ SMY109Tıbbi Terminoloji2023TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
TAR101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2022TUR102Türk Dili II2022
TUR101Türk Dili I2022Seçmeli223
EFL101Yabancı Dil I3033Seçmeli223
Seçmeli222
TOPLAM2142531TOPLAM2042430
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI ( 03 Sömestr )BAHAR YARIYILI ( 04 Sömestr )
DERSİN KODUDERSİN ADITUKrAKTSDERSİN KODUDERSİN ADITUKrAKTS
İAY201Mesleki Uygulama I3699İAY202Mesleki Uygulama II36109
İAY203Resüsitasyon2246İAY204Acil Hasta Bakımı III2245
İAY205Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme III0233İAY206Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme IV0233
İAY207Travma Bilgisi3367SeçmeliİAY333 Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi223
Seçmeli223SeçmeliİAY238 Ambulans Servis Eğitimi223
Seçmeli223Seçmeli223
Seçmeli223
İAY100 STAJ STAJ 30 işgünü
TOPLAM12132631TOPLAM17102530