Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Programın Amacı

İhtiyaç duyulan nitelikli, sağlık ve turizm bilgisine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesidir.

Vizyon

Sağlık Turizmi İşletmeciliği alanında, mesleğini en iyi şekilde uygulayabilen, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip Sağlık Turizmi İşletmeciliği Meslek Elemanı yetiştirmektir. Program sağlık sektörüne azami seviyede donanımlı meslek elemanı kazandırmayı hedeflemektedir.

Misyon

İki yıllık eğitim boyunca öğrencilere bu alanda deneyimli öğretim elemanları tarafından teorik ve uygulamalı dersler verilecektir.

Öğrenciler sağlık kurumlarında hekim ve sağlık kuruluşları yöneticileri ile iş birliği ve uyum içinde çalışabilme, yasalara ve etik kurallara uygun olarak ve mesleki sorumluluk gerektiren görevleri yerine getirebilmek için istenen bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.

Program Tanımı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Sağlık Turizmi İşletmeciliği programında çağdaş eğitimin azami olanakları kullanılarak, öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki yaşamlarında sahip olmaları gereken bilgi ve deneyimi onlara kazandıracak şekilde organize edilmiştir. Program Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun öğretim elemanları tarafından ve diğer birimlerden öğretim elemanlarının katkısı ile yürütülmektedir. Programın süresi iki eğitim yılıdır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Sağlık Turizmi İşletmeciliği Ön Lisans Programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, 120 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İşletme, İşletme Yönetimi, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans programlarına geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Sağlık Turizmi İşletmeciliği Meslek Elemanı” unvanı ile çalışabilirler. Kaplıca ve Spa merkezleri, Klinik oteller, tatil köyleri ve bakım evleri, sağlıklı yaşam konusunda hizmet veren kurumlarda çalışabilirler. Tıbbi sekreterlerin Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na göre, KKTC’de ise Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun açtığı sınavlarda başarılı olanlar kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına atanırlar.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
1. Dönem- GÜZ2.Dönem BAHAR
Ders KoduDers AdıTPCAKTSDers KoduDers AdıTPCAKTS
BİL103Bilgisayar I3033SMY102ILKYARDIM1021
EFL101İngilizce I3033SECMELI2023
SKP103Genel İşletme3034BİL104Bilgisayar II3033
SMY109Tıbbi Terminoloji2023EFL102İngilizce II3033
SMY111Sağlık Hizmetleri Yönetimi3033SKP102Genel Muhasebe3034
SMY207Meslek Etiği2022STİ102Sağlık Turizmi İşletmeciliği-I3035
STİ101Sağlık Sistemleri2025STİ104Müşteri Karşılama ve İlişkileri-I3035
STİ103Genel Turizm2023STİ106Sağlık Turizmi Uygulamaları3034
TAR101Ata. İl. ve İnk. Tar I2022TAR102Ata. İl. ve İnk. Tar II2022
TUR101Türk Dili I2021TUR102Türk Dili II2021
Toplam Kredi2402428Toplam Kredi2502630
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
3. Dönem- GÜZ4. Dönem BAHAR
Ders KoduDers AdıTPCAKTSDers KoduDers AdıTPCAKTS
FZT213Mesleki İngilizce-I3033AMH200Hasta Hakları2023
SKP101Temel Hukuk3034AMH208Kalite Güvencesi ve Standartları2022
SMY205Toplam Kalite Yönetimi2023FZT206Mesleki İngilizce-II3033
STİ201Sağlık Turizmi İşletmeciliği-II3035STİ202Sağlık Turizmi Politikaları3033
STİ203Turizm Pazarlaması2024STİ204Sağlık Turizmi Projesi1433
STİ205Yiyecek – İçecek Hizmetleri1223STİ206Turizm ve Turist Sağlığı2022
STİ207Kültürel Tercihler Yönetimi – I2023STİ208İnsan Kaynakları Yönetimi2233
STİ209Davranış Bilimleri2022STİ210Kültürel Tercihler Yönetimi – II2022
STİ211Temel Sağlık Bil.ve İlk Yardım – I2233STİ212Temel Sağlık Bil.ve İlk Yardım – II2022
STJ001Staj (30 gün)8
TOPLAM KREDİ1942230TOPLAM KREDİ1862230