Uluslararası İlişkiler

Programın Amacı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans programı, uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleriyle ilgili konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenir. İnceleme konuları güç, otorite, meşruiyet, toplumsal yapı gibi siyaset biliminin temel konularının yanısıra uluslar arası sistem içindeki aktörlerin, devletlerin diğer devletlerle ilişkilerini, anlaşmazlıklarını, dünyadaki çatışma bölgelerini bölgesel ve uluslarası örgütler, ulus üstü şirketler. Bu konularda akademik bir eğitimin yanısıra, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, evrensel nitelikte bilgi çağına uygun entelektüel kimlikte kişiler yetiştirmek bölümümüzün temel endişesidir. Üniversitemizin seçmeli dersler havuzundan ilgi duydukları alanlarla ilgili derslerle öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileri daha da zenginleştirilmektedir.

Vizyon

Eğitimde uluslararası ölçütlere eşdeğerde, kuram ve uygulama alanında yetkin, yaratıcı, güncel ve tarihsel bilgilere sahip, yazılı ve sözlü anlatım yeteneği gelişkin,; mesleki etik ile siyasal ve yönetsel alanlara duyarlı mezunlar vermeyi amaçlayan bölüm, eğitimi disiplinlerarası işbirlikleriyle zenginleştirmeyi hedeflemekte ve güncel olanı bilimsel olarak yorumlamayı amaçlayan, eleştirel düşünce merkezli bir eğitim modeli geliştirmektedir.

Misyon

 Uluslararası İlişkiler, mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda, özel ve kamu kurumlarında yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren; küreselleşen yeni dünya düzeninde yapıcı role sahip, açık görüşlü, girişken, çözüm odaklı, liderlik yeteneği kazanmış, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar vermek; yetenekli, yaratıcı, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı yöneticiler yetiştirmektir.

Program Tanımı

 Lisans programının temel felsefesi, alana özgü bilginin eleştirel yaklaşımla değerlendirilerek, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik, etik değerler çerçevesinde düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme duyarlılığı oluşturmaktır. Bu bağlamda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin hukuk, sosyoloji, tarih ve felsefe ile meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilikler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları

Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 50 adet dersten (Yerel Kredi: 145, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olması ve bir adet staj dersini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı mezunları, bakanlıklar ve yerel yönetimler başta olmak üzere özel kuruluşlarda iş bulmaktadır. Mezunlarımız ayrıca müfettişlik, danışmanlık, bankacılık, iletişim, eğitim, medya ve halkla ilişkiler gibi sektörlerde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çalışmaktadır.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
1. semester2. semester
CodeCourse NameTPCr.ECTSCodeCourse NameTPCr.ECTS
BUS101Intro. to Business& Management3036IRE102Introduction to International Relations036
COMP103Intro. to Computer&Infor. Systems I3035COMP104Intr. to Computer&Infor. Systems II3035
EGL101Development of Reading Skills035EGL102Development of Writing Skills II3035
Elective3036HIS104World History & Civilizations3036
POLS101Introduction to Political Science3036SOCY100Sociology3036
NH001National History I22NH 002National History II II22
TFL101Turkish as an Foreign Language I22TFL102Turkish as an Foreign Language II22
TOTAL1730TOTAL1730
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
3. semester4. semester
CodeCourse NameTPCr.ECTSCodeCourse NameTPCr.ECTS
BUS205Statistics I3036BUS212Macroeconomics3035
BUS207Introduction to Law ( PUB203)3036CS202Communication Skills II3035
BUS211Microeconomics3035IRE204Comperative Politics II3036
CS201Communication Skills I3035IRE206Third World Politics3036
IRE201Comperative Politics I3036IRE208International Relations Theory3036
TURK001Turkish I22TURK002Turkish II22
TOTAL1730TOTAL1730
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
5. semester6. semester
CodeCourse NameTPCr.ECTSCodeCourse NameTPCr.ECTS
IRE301International Organizations3035IRE302History& Politics of Balkans3035
IRE305History& Politics of Middle East3035IRE308Global Peace & Security3035
IRE309International Law3035IRE312Foreign Policy Analysis3035
POLS301European Political History3035POLS304Political Ideologies3035
POLS303Turkish Politics3035PUB306Research Methods3035
Non-Dep. Elective (1)3035Non-Dep. Elective (2)3035
STJ030Internship-30 calender day0
TOTAL1830TOTAL1830
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
7. semester8. semester
CodeCourse NameTPCr.ECTSCodeCourse NameTPCr.ECTS
IRE403Turkish Diplomatic History& Foreign Politics3035IRE404EU Studies3035
IRE405International Politics of Cyprus3035IRE408Conflict Studies & Dispute Settlement3035
POLS401Political Sociology3035POLS413Contemporary Human Rights3035
POLS407Global Political Economy3035Dep.Elective(4)3035
Dep. Elective(3)3035Dep. Elective(5)3035
Non-Dep. Elective (3)3035Non-Dep. Elective (4)3035
TOTAL1830TOTAL1830