Fizyoterapi

Programın Amacı

Programın amacı; fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fizyoterapist gözetiminde, fizik tedavi uygulamalarına yardımcı olacak sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Vizyon

Fizyoterapi teknikerliği alanında, mesleğini en iyi şekilde uygulayabilen, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip Fizyoterapi Teknikeri yetiştirmektir. Program sağlık sektörüne azami seviyede donanımlı fizyoterapi teknikerleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Misyon

 İki yıllık eğitim boyunca öğrencilere bu alanda deneyimli öğretim elemanları tarafından teorik ve pratik dersler verilecektir. Sağlık Meslek Yüksek Okulumuzun Fizyoterapi laboratuvarında maketler üzerinde yoğun pratik çalışma yaptırılacaktır.

Öğrenciler fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi ve temel tıbbi egzersizlerinin uygulanmasında, uygulamalar sırasında istenmeyen durumların oluştuğu takdirde kayıtların tutulması, gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olmak ve fizyoterapi programı sürecinde hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak gibi bu konularda gereken eğitimi alacaklardır.

Öğrenciler fizyoterapi sürecinde ekip içerisinde, yasalara ve etik kurallara uygun olarak ve mesleki sorumluluk gerektiren görevleri yerine getirebilmek için istenen bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.

Program Tanımı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Fizyoterapi Teknikerliği programında çağdaş eğitimin azami olanakları kullanılarak, öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki yaşamlarında sahip olmaları gereken bilgi ve deneyimi onlara kazandıracak şekilde organize edilmiştir. Program fizyoterapi mesleğinden gelen deneyimli uzman fizyoterapistler tarafından yürütülmektedir. Programın süresi iki eğitim yılıdır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Fizyoterapi Teknikerliği Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum 82 ulusal ve 120 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü yaz stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programına geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Fizyoterapi Teknikeri” unvanı ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde, huzur evlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde çalışabilirler. Fizyoterapi teknikerlerinin Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na göre, KKTC’de ise Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun açtığı sınavlarda başarılı olanlar kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına atanırlar.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
EFL101İngilizce I3034EFL102İngilizce II3034
FZT101Fizyoterapide Isı Işık Ajanları2234FZT102Hidroterapi-Balneoterapi2024
SMY101Kas Kemik Anatomisi2023FZT104Fizyoterapide Ortez ve Protez Kullanımı1225
SMY103Fizyoloji2023FZT106Kinezyoloji2024
SMY107Fizik2023FZT108Fizyoterapi Yöntemleri I2235
SMY109Tıbbi Terminoloji2023TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
SMY207Meslek Etiği2023TUR102Türk Dili II2022
TAR101Atatürk İ.ve İ. Tarihi I2022SEÇMELİ2024
TUR101Türk Dili I2022
SMY 112Organ ve Sistem Anatomisi2023FZT100YAZSTAJI- 30 iş günü (ders dönemi bitince yapabilir)00
TOPLAM2122230TOPLAM1641830
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
FZT201Sağlık Psikolojisi2023FZT202Mesleki Uygulama0241220
FZT203Ortopedik Hastalıklar2234FZT204Masaj Teknikleri ve Uygulama1224
FZT205Romatizmal Hastalıklar2234FZT206Mesleki İngilizce II3033
FZT207Nörolojik Hastalıklar2234SMY102İlkyardım2023
FZT209Fizyoterapi Yöntemleri II3356
FZT211Egzersiz Fizyolojisi2234
FZT213Mesleki İngilizce I3033
SEÇMELİ2022
TOPLAM18122430TOPLAM6261930