Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Programın Amacı

Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri Önlisans programının amacı Tıbbi Görüntüleme uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir.

Vizyon

Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

Misyon

 İki yıllık eğitim süresince öğrencilere Tıbbi Görüntüleme uygulamalarında teorik bilgi ve uygulama ile ilgili donanım sağlanacak, Tıbbi Görüntüleme ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilecek, Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği konusunda deneyim kazandırılacaktır.

Program Tanımı

Tıbbi Görüntüle Teknikerleri programının süresi iki yıldır.

2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” ünvanı verilmektedir.

Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir.

Programın ana dersleri ve uygulamaları Radyoloji Uzman Hekimi , ana dersler Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Programda uygulamalar büyük ölçüde Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Radyoloji Servisinde ve Özel Tıbbi Görüntüleme Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Öğrenciler KKTC hastanelerinde stajlarını yapabilmektedirler.

Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyacın gelecek yıllarda artması beklenmektedir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri Önlisans programına KKTC ‘den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum 105 ulusal ve 130 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır:

1-Hemşirelik,

2-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

İstihdam Olanakları

Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri Önlisans programından mezun olacak öğrenciler isterlerse dikey geçiş sınavları ile uygun bölümlerde lisans öğrenimlerine devam edebilirler.

Bu programdan mezun olanlar KKTC ve Türkiye’de devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler ve tıp merkezleri gibi tıbbi görüntüleme yapılan her türlü sağlık kurumlarında çalışabilirler.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
SMY101Anatomi2024TGT102Tıbbi Görüntüleme II64811
SMY103Fizyoloji2024TGT104Radyolojik Anatomi3035
SMY107Fizik2022TGT106Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma3034
TGT101Tıbbi Görüntüleme I4258TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
SMY105Kimya2022EFL102İngilizce II3033
TGT103Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji2023TUR102Türk Dili II2022
TAR101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2022Seçmeli2022
TUR101Türk Dili I2022
EFL101İngilizce I3032
Seçmeli2022STJ030(30 İŞ GÜNÜ)
TOPLAM2322433TOPLAM2142331
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
TGT201Tıbbi Görüntüleme III6121213TGT202Tıbbi Görüntüleme IV35519
TGT203Mesleki İngilizce I3033TGT204Mesleki İngilizce II3033
TGT205Nükleer Tıp3038Seçmeli2022
Seçmeli2023Seçmeli2022
Seçmeli2022
Seçmeli2022
Seçmeli2022
TOPLAM13122026TOPLAM1651830