Radyoterapi

Programın Amacı

Radyoterapi Önlisans programının amacı Radyoterapi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir.

Vizyon

Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

Misyon

İki yıllık eğitim süresince öğrencilere Radyoterapi uygulamalarında teorik bilgi ve uygulama ile ilgili yeterli donanım sağlanacak, Radyoterapi ve Onkoloji ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilecek, radyoterapi Teknikerliği konusunda deneyim kazandırılacaktır.

Program Tanımı

Radyoterapi Önlisans Programının süresi iki yıldır.

2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “Radyoterapi Teknikeri” ünvanı verilmektedir.

Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir.

Programın ana dersleri ve uygulamaları Radyoloji Uzman Hekimi , Radyoterapi Onkoloji uzman Hekimi, ana dersler Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Programda uygulamalar büyük ölçüde Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Radyoloji Onkoloji Servisinde yapılmaktadır.

Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Öğrenciler KKTC hastanelerinde stajlarını yapabilmektedirler.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı radyoterapinin konvansiyonel ve dijital tüm aygıtlarında çalışılabilecek bilgi ve deneyime sahip, tüm radyoterapi aygıtların temelini ve uygulaması hakkında nitelikli bilgi sahibi, hastalıkların tanısına ve tedavisine yönelik film ve görüntüleri hazır hale getirebilen, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilen, hastayla etkili iletişim kurabilme yetisine sahip ve mesleki başarıyı hedefleyen Radyoterapi Teknikeri yetiştirmektedir.

Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyacın gelecek yıllarda artması beklenmektedir.

Radyoterapi Önlisans programına KKTC ‘den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları:

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Radyoterapi Önlisans Programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum Yerel kredi: 98, AKTS: 120 gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Üst Kademeye Geçiş

DGS aracılığıyla adaylar Radyoterapi Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır:

1-Hemşirelik,

2-Hemşirelik Sağlık Hizmetleri.

İstihdam Olanakları:

Radyoterapi programından mezun olacak öğrenciler isterlerse dikey geçiş sınavları ile uygun bölümlerde lisans öğrenimlerine devam edebilirler.

Bu programdan mezun olanlar KKTC ve Türkiye’de devlet hastanesi, özel hastane gibi sağlık kurumlarında çalışabilirler.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
1.Yarıyıl2.Yarıyıl
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
EFL101İngilizce I3034EFL102İngilizce II3034
FZT101Fizyoterapide Isı Işık Ajanları2234FZT102Hidroterapi-Balneoterapi2024
SMY101Anatomi2023FZT104Fizyoterapide Ortez ve Protez Kullanımı1225
SMY103Fizyoloji2023FZT106Kinezyoloji2024
SMY107Fizik2023FZT108Fizyoterapi Yöntemleri I2235
SMY109Tıbbi Terminoloji2023TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
SMY207Meslek Etiği2023TUR102Türk Dili II2022
TAR101Atatürk İ.ve İ. Tarihi I2022SEÇMELİAMH210 Pozitif Psikolojiye Giriş2024
TUR101Türk Dili I2022FZT100YAZSTAJI- 30 iş günü (ders dönemi bitince yapabilir)00
SEÇMELİSMY209 İletişim AMH115 İletişim Becerilerine Giriş2023
TOPLAM2122230TOPLAM1641830
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
3.Yarıyıl4.Yarıyıl
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
FZT201Sağlık Psikolojisi2023FZT202Mesleki Uygulama0241220
FZT203Ortopedik Hastalıklar2234FZT204Masaj Teknikleri ve Uygulama1224
FZT205Romatizmal Hastalıklar2234FZT206 (FZT214?)Mesleki İngilizce II3033
FZT207Nörolojik Hastalıklar2234SMY102İlkyardım2023
FZT209Fizyoterapi Yöntemleri II3356
FZT211Egzersiz Fizyolojisi2234
FZT213Mesleki İngilizce I3033
SEÇMELİAMH113 Proje Kültürü2022
TOPLAM18122430TOPLAM6261930