Ameliyathane Hizmetleri

Programın Amacı

Ameliyathane Hizmetleri Önlisans programının amacı Ameliyathane Hizmetleri uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir.

Vizyon

Sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

Misyon

İki yıllık eğitim süresince öğrencilere Ameliyathane Hizmetleri uygulamalarında teorik bilgi ve uygulama dağarcığı oluşturulup geliştirilecek , Ameliyathane’de kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilecek, Ameliyathane Hizmetleri konusunda deneyim kazandırılacaktır.

Program Tanımı

Ameliyathane Hizmetleri programının süresi iki yıldır.

2 yıllık eğitim süresini tamamlayan öğrencilere “Ameliyathane Teknikeri” ünvanı verilmektedir.

Programa %100,%75, %50,%25 ve %20 bursluk verilmektedir. Burslar dönemsel olarak değişmektedir.

Programın ana dersleri ve uygulamaları Tıp doktoru ve alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Programda uygulamalar büyük ölçüde Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ameliyathane’lerinde ve Özel Hastanelerde yapılmaktadır.

Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

Öğrenciler KKTC hastanelerinde stajlarını yapabilmektedirler.

Ameliyathane Hizmetleri önlisans programında, ameliyathanelerde kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanması ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan ve uygulama açısından destek veren, donanımlı sağlık personeli yetiştirilmektedir.

Gerek KKTC, gerekse Türkiye’de sağlık alanında bu programdan mezun olacak öğrencilere olan ihtiyaç sürmektedir.

Ameliyathane Hizmetleri Önlisans programına KKTC ve Türkiye’den öğrenci gelmesi beklenmektedir. Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık alanında ara elemana olan ihtiyaç dikkate alındığı zaman öğrenci kaynağının sürekliliği konusunda sorun yaşanması beklenmemektedir.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programından mezun olabilmek için Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, minimum 88 ulusal ve 120 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık Ameliyathane Hizmetleri Önlisans bölümünden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilirler. Bu bölümler şunlardır:

1-Hemşirelik,

2-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

3-Acil Yardım ve Afet Yönetimi.

İstihdam Olanakları

Ameliyathane Hizmetleri programından mezun olacak öğrenciler isterlerse dikey geçiş sınavları ile uygun bölümlerde lisans öğrenimlerine devam edebilirler.

Bu programdan mezun olanlar KKTC ve Türkiye’de devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler ve tıp merkezleri gibi ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumlarında çalışabilirler.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITPKr.AKTSKODUDERS ADITPKr.AKTS
SMY101Anatomi2023SMY104Biyokimya2024
SMY103Fizyoloji2023SMY106Sterilizasyon2024
SMY109Tıbbi Terminoloji2023SMY108Mikrobiyoloji2236
AMH101Tıbbi Biyoloji ve Genetik2023EFL102İngilizce II3033
TAR101AİT I2022TAR101AİT I2022
TUR101Türk Dili I2022TUR101Türk Dili I2022
EFL101İngilizce I3033SEÇMELİAMH115 İletişim Becerilerine Giriş2023
AMH103Ameliyathane Teknolojisi2023SEÇMELİBİL104 Bilgisayar II2233
AMH105Sağlık Hukuku2023
SMY111Sağlık Hizmetleri Yönetimi2022
SEÇMELİSMY207 Meslek Etiği2022
SEÇMELİBİL103 Bilgisayar I2233
TOPLAM2522631TOPLAM1861927
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
AMH201Ameliyathane Uygulamaları I2669AMH200Hasta Hakları2023
AMH203Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I2025AMH202Ameliyathane Uygulamaları II2669
SMY204Enfeksiyon Hastalıkları2023AMH204Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II2023
AMH205Anestezi Uygulamaları I3357AMH206Anestezi Ugulamaları II3357
SEÇMELİSMY102 Ilk Yardım2023SEÇMELİAMH210 Pozitif Psikolojiye Giriş2023
SEÇMELİ2023SEÇMELİ2023
AMH100toplam staj 60 gün78
TOPLAM1391930TOPLAM1391937