Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Programın Amacı

Sağlık kurum ve kuruluşlarının idari hizmetlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesidir.

Vizyon

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik alanında, mesleğini en iyi şekilde uygulayabilen, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip Tıbbi Sekreter yetiştirmektir. Program sağlık sektörüne azami seviyede donanımlı tıbbi sekreter kazandırmayı hedeflemektedir.

Misyon

İki yıllık eğitim boyunca öğrencilere bu alanda deneyimli öğretim elemanları tarafından teorik ve uygulamalı dersler verilecektir.

Öğrenciler bilgisayar kullanımı ve 10 parmak yazım teknikleri, dosyalama ve arşivleme teknikleri, resmi yazışmaların yapılması, konuşma, dinleme, görünüş, diksiyon, teknolojiyi etkin şekilde kullanma, hasta kayıt ve raporlarının tutulması gibi bu konularda gereken eğitimi alacaklardır.

Öğrenciler sağlık kurumlarında hekim ve sağlık kuruluşları yöneticileri ile iş birliği ve uyum içinde çalışabilme, yasalara ve etik kurallara uygun olarak ve mesleki sorumluluk gerektiren görevleri yerine getirebilmek için istenen bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.

Program Tanımı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik programında çağdaş eğitimin azami olanakları kullanılarak, öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki yaşamlarında sahip olmaları gereken bilgi ve deneyimi onlara kazandıracak şekilde organize edilmiştir. Program Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun öğretim elemanları tarafından ve diğer birimlerden öğretim elemanlarının katkısı ile yürütülmektedir. Programın süresi iki eğitim yılıdır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, 120 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sağlık Yönetimi İşletme ve İşletme Yönetimi lisans programlarına geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Sekreter” unvanı ile çalışabilirler. Hasta kabul birimlerinde, hasta arşivlerinde sağlık kayıtlarının kaydedilmesi, düzenli olarak muhafaza edilmesi ve gerektiğinde hizmete sunulması, laboratuvar, klinik, acil servis gibi sağlık hizmeti veren her türlü kurum kuruluşta çalışabilirler. Tıbbi sekreterlerin Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na göre, KKTC’de ise Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun açtığı sınavlarda başarılı olanlar kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına atanırlar.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
Ders KoduDers AdıTPCAKTSDers KoduDers AdıTPCAKTS
SMY101Anatomi2023TDS102Daktilografi ve on parmak yazım teknikleri II0334
SMY103Fizyoloji2023TDS104Tıbbi Dokümantasyon II2245
TDS101Daktilografi ve on parmak yazım Teknikleri I0334TDS106Biyoistatistik2023
TAR101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2022TDS108Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Malzeme Bilgisi1234
TDS103Tıbbi Dokümantasyon I2245EFL102İngilizce II3035
TUR101Türk Dili I2022TUR102Türk Dili II2022
EFL101İngilizce I3035TAR102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2022
Seçmeli2023Seçmeli2023
Seçmeli2023Seçmeli2023
Seçmeli2023
TOPLAM KREDİ195#33TOPLAM KREDİ1872332
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
Ders KoduDers AdıTPCAKTSDers KoduDers AdıTPCAKTS
FZT213Mesleki Ingilizce I3035FZT206Mesleki Ingilizce II3035
BİL103Bilgisayar I0335BİL104Bilgisayar II0335
TDS205Daktilografi ve on parmak yazım teknikleri III0334TDS206Daktilografi ve on parmak yazım teknikleri IV0334
TDS207Yazişma Teknikleri1234TDS212Hastalıklar Bilgisi2023
TDS209Tıbbi Dokümantasyon III2245TDS210Tıbbi Dokümantasyon IV2245
Seçmeli2023SMY211/ EGT212Araştırma Yöntem ve Teknikleri2023
Seçmeli2023Seçmeli2023
Seçmeli2023
TOPLAM KREDİ1010#31TOPLAM KREDİ1181928
Dersin AdıTeorikUKRAKTS
STJ030STAJ 30 İŞ GÜNÜ480 saat70
TOPLAM KREDİLERTEORİKUKRAKTS
583090124