Uluslararası İşletme Yönetimi

Bölüm Hakkında

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Uluslararası İşletme Yönetimi lisans programı, 4 yıllık lisans eğitimleri süresince hem teknolojiye hâkim olmayı hem de takip etmeyi öğrenen öğrencilerin, yeni nesil uygulamaları daha iyi kavrayarak iş dünyasına farklı anlamlar kazandırmaları amaçlanır. 

Vizyon

Eğitimi çağdaş bilime dayanan, araştırmaları toplum ihtiyaçlarını gözeten ve üretime dönüştüren, öğrenci yeteneklerinin gelişmesinde ulusal bilinci temel alan, programları ve eğiticileri ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uyan kurumsal yapı olmaktır.

Misyon

Bütün bilim alanlarında uluslararası nitelikte kaliteli eğitim ile toplumun gereksinimi olan araştırmacı, yaratıcı, özgün, kendine güvenen ve girişimci multidisipliner çalışabilecek öğrenciler yetiştirmek, uluslararası öğrenci ve öğretim üyeleri ile birlikte araştırma ve eğitim alanı yaratmak ve toplumun yaşam boyu eğitimini sağlayan ortamı oluşturmaktır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları

Uluslararası İşletme Yönetimi lisans programından mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 44 adet dersten (Yerel Kredi: 128, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olmasıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü mezunları; her türlü özel sektör işletmelerinde ve kamu kurumlarında pazarlama, satış, satın alma, muhasebe, finansman ve idari işler birimlerinde ve benzer diğer alanlarda kariyer yapma imkânına sahip olmaktadır.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
TBUS101İşletmeye Giriş3036TBUS102İşletmeye Giriş II3036
BİL103Bilgisayar Uygulamaları I3036BİL104Bilgisayar Uygulamaları ll.3036
TBUS111İktisada Giriş I3036TBUS112İktisada Giriş II3036
TMAT101İşletme için Matematik 13036TMAT102İşletme için Matematik ll3036
EFL101İngilizce 13035EFL102İngilizce ll3035
TURK001Türk Dili ve Yazım Kuralları 122TURK002Türk Dili ve Yazım Kuralları lI22
TOPLAM1730TOPLAM1730
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
TBUS211Mikroekonomi3036TBUS212Makroekonomi3036
TBUS203Finansal Muhasebe I3036TBUS204Finansal Muhasebe II3036
TBUS205İstatistik I3036TBUS206İstatistik II3036
TBUS207Hukuka Giriş ı3036TBUS208İşletme Hukuku3036
TCS201İletişim Becerileri 13035TCS202İletişim Becerileri II3035
NH001Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I22NH 002Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ll22
TOPLAM1729TOPLAM1729
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
TBUS301Örgütsel Davranış3036TBUS302E-Ticaret3036
TBUS303İnsan Kaynakları Yönetimi3036TBUS304Kurumsal Yönetim3036
TBUS307Finansal Yönetim I3036TBUS308Finansal Yönetim II3036
TBUS305Bilimsel Araştırma Yöntemleri3036TBUS 310Örgüt Teorisi3036
TBUS 315Pazarlama İlkeleri3036TBUS316Pazarlama Yönetimi3036
TOPLAM1530TOPLAM1530
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
TBUS401Uluslararası İşletme3036TBUS404Yönetim Stratejileri3036
TBUS403Küreselleşme ve Ekonomik Entegrasyon3036TBUS407Üretim Yönetimi3036
TBUS405Yöneylem Araştırması3036Alan içi seçmeli3036
Alan içi seçmeli3036Alan içi seçmeli3036
Alan içi seçmeli3036Alan dışı seçmeli3036
TOPLAM1536TOPLAM1536
Seçmeli Dersler
KODUDERS ADI
TBUS213İş Etiği
TBUS308İş Finansı 11
TBUS408Sigorta ve Risk Yönetimi
TBUS409İnovasyon ve Girişimcilik
TBUS410Sivil Toplum Örgütleri
TBUS411Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri
TBUS420İş Dünyasında Güncel Sorunlar
TBUS454Lojistik Yönetim
TBUS462Liderlik ve Organizasyon Kültürü
TBUS411Maliyet Muhasebesi