Evde Hasta Bakımı

Programın Amacı

Evde Hasta Bakımı Programının amacı sektörün ihtiyaç duyduğu teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman sağlık elemanı yetiştirebilmektir.

Vizyon

Evde Hasta Bakım Teknikerliği alanında, mesleğini en iyi şekilde uygulayabilen, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip Evde Hasta Bakım Teknikeri yetiştirmektir. Program sağlık sektörüne azami seviyede donanımlı evde hasta bakım teknikerleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Misyon

İki yıllık eğitim boyunca öğrencilere bu alanda deneyimli öğretim elemanları tarafından teorik ve uygulamalı dersler verilecektir. Sağlık Meslek Yüksek Okulumuzun Anatomi ve Fizyoterapi laboratuvarlarında yoğun pratik çalışma yaptırılacaktır.

Öğrenciler hastanın özelliklerini tanıyabilme ve bu doğrultuda yaşam kalitesini yükseltebilme, hastanın günlük bakımını yapabilme ve hasta odasını düzenleyebilme, fizyoterapi ve meşguliyet terapisini yapabilme, hasta odası düzenleyebilme, hastayı yataktan kaldırabilme, hastaya ilaç verebilme ve özel hastalıklarda bakım yapabilme, ilk yardım uygulayabilme, evde hasta bakımı yapabilme gibi bu konularda gereken eğitimi alacaklardır.

Öğrenciler ekip içerisinde, yasalara ve etik kurallara uygun olarak ve mesleki sorumluluk gerektiren görevleri yerine getirebilmek için istenen bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.

Program Tanımı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Evde Hasta Bakım Teknikerliği programında çağdaş eğitimin azami olanakları kullanılarak, öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki yaşamlarında sahip olmaları gereken bilgi ve deneyimi onlara kazandıracak şekilde organize edilmiştir

Evde Hasta Bakımı üzerine eğitim almış deneyimli uzman fizyoterapist ve hemşireler tarafından yürütülmektedir. Programın süresi iki eğitim yılıdır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Rektörlük, her yıl üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtlar silinir.

Mezuniyet Şartları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Evde Hasta Bakımı Önlisans Programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, 120 AKTS kredisini sağlaması, 30 iş günü stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Evde Hasta Bakım Teknikeri” unvanı ile çalışabilirler. Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri gibi kuruluşlarda ve sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalarda, evde bakım hizmetlerinde çalışabilirler. Evde Hasta Bakımı teknikerlerinin Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na göre, KKTC’de ise Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun açtığı sınavlarda başarılı olanlar kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına atanırlar.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI