Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Programın Amacı

Program, teorik bilgi ve uygulamalan yoluyla kişisel ve mesleki gelişime katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Lisans programımn iki ana amacı bulunmaktadır: (1) Psikolojik danışman adaylanna genel bir psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu kazandırmak (2) Başta eğitim kurumlan olmak üzere sağlık ve endüstri kurumlarının ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanları yetiştirmektir. Programa devam eden öğrenciler rehberlik ve psikolojik danışmanlık alamnda insan gelişimi, psikolojik temeller, sosyo-kültürel temeller, eğitimsel temeller, yardım becerileri, grupla psikolojik danışma ve rehberlik becerileri, mesleki gelişim, bireyi tanıma ve değerlendirme, istatistik, araştırma, ve program değerlendirme, etik ve yasal konular ile ilgili yeterlikler kazanırlar.

Vizyon

İnsana, Topluma ve Dünya’daki değişim ve sorunlara duyarlı, mesleğinin 21. Yüzyıldaki yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş, mesleğinde yeterli ve etik sorumluluk kazanmış; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan; eğitim, sağlık, adalet, sosyal hizmet, endüstri vb. kurumlarda nitelikli psikolojik hizmetler sunabilecek psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Misyon

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalı -kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler karşısında ülkenin ihtiyacı duyduğu değişimlere açık, üretken, etik ilkeleri benimsemiş, yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerde bulunan Psikolojik Danışmanlar yetiştirmeyi misyon olarak belirlemiştir. Bu kapsamda,

1. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan, okul psikolojik danışmanlığı, aile danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, endüstriyel danışmanlık konularında yeterlilik sahibi olan Psikolojik Danışmanlar (Rehber Öğretmen) yetiştirmek,
2. Yükseköğretimin ihtiyacı olan öğretim elemanı yetiştirmek,
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, özel sektörün ihtiyacı olan, bireysel ve kurumsal gelişmeyi destekleyen psikolojik danışmanlar yetiştirmek,
4. Öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini desteklemek,
5. Üniversitemizin öğrencileri, öğretim üyeleri ve idari personelinin ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra hizmet içi eğitimleri vermek,
6. Toplumsal sorumluluk kapsamında konferans, seminer, panel düzenlemek veya düzenleyen kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak,
7. Farklı disiplinlerdeki öğretim üyeleriyle ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitim-öğretim faaliyetleri ile araştırma projelerini yürütmek ve danışmanlık hizmeti sunmak,
8. Öğrencilerimizin toplumsal sorunlara duyarlı, kişisel ve sosyal sorumluluk alabilen, topluma pozitif katkı yapabilecek fırsatları yaratabilen bireyler olmasını desteklemek,
9. Öğrencilerimizin üniversite yaşamı başta olmak üzere genel yaşam kalitesini arttıracak bilgi, beceri ve deneyimleri sağlayarak yaşamlarının bir parçası haline getirmek.

Program Tanımı

PDR Anabilim dalı, özellikle eğitim kurumlarında öğrencilerin uyum sorunlarına odaklanarak bunları çözüme ulaştırmaya çalışan, öğretmenler, öğrenciler, aileler ve arkadaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan psikolojik danışmanlar yetiştirmeye çalışmaktadır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları

4 yıl boyunca 147 kredilik (AKTS: 240) dersin tamamlanması 60 iş günü staj yapılması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Özel Psikolojik Danışma ve Psikoterapi merkezlerinde Psikolojik Danışman ve Psikoterapist olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel okullarda, RAM – “Rehberlik Araştırma Merkezleri”nde;Üniversitelerde Akademik personel kadrolarında ve üniversitelerin Psikolojik Danışma birimlerinde;Askeri Liseler, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Harp Okulları, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezleri’nde;Özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde;Kreş, anaokulu, çocuk yuvası, etüt merkezi, dershanelerde; Aile ve Çocuk mahkemelerinde kadrolu Pedagog ve bilirkişi olarak (Aile sorunları, ebeveyn çocuk ilişkileri konularında inceleme yapar; velayet, evlat edinme, boşanma, evlenmeye izin, kişisel ilişki gibi davalarda ve diğer Adli vakalarda Bilirkişi Raporu yazarlar);Denetimli Serbestlik Şubeleri ve Cezaevlerinde Pedagog unvanı ile;İcra yoluyla anne veya babasıyla görüştürülen çocukların tesliminde;Polis Genel Müdürlüğü bünyesindeki Polis Akademisinde, Polis Meslek Yüksekokullarının Psikolojik Danışma Merkezlerinde, Rehberlik ve Danışma Büro Amirliklerinde, Çocuk Şube ve Büro Amirliklerinde;Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı kreş, anaokulu, yurtlar, Toplum Merkezleri, Aile Danışma Merkezlerinde (Özellikle Aile Danışma Merkezlerinde Aile Danışmanı olarak görev alarak aile sorunlarının çözümünde etkin rol almaktadırlar);İş-kur, özel şirketler, yerel yönetimler, sağlık kuruluşları, halk eğitim merkezleri, işletmelerin insan kaynakları ve eğitim servisleri ve şirketlerde kariyer danışmanı olarak görev yapmaktadırlar.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

1KODUDERS ADION_KTUKr.AKTSEMPTY2KODU1DERS ADI1ON_K1T1U1Kr.1AKTS1
I. Yarı YılII Yarı Yıl
KODDERSİN ADIÖN K.TUKAktsKODDERSİN ADIÖN K.TUKAkts
GKBİL103BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ3035GKEFL102YABANCI DİL2035
GKEFL101YABANCI DİL2035GKEGT106EĞİTİM SOSYOLOJİSİ3035
MBEGT103EĞİTİME GİRİŞ3035AERPD102FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ3035
MBEGT105EĞİTİM FELSEFESİ3035AERPD104GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I3035
AERPD101PSİKOLOJİYE GİRİŞ3036AERPD106OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA3037
GKTAR 101ATA. İLKE.TARİH I2022GKNH002ATA. İLKE.TARİH II2023
GKTURK001TÜRK DİLİ2022GKTURK002TÜRK DİLİ II2022
TOPLAM1801930TOPLAM1801930
1KODUDERS ADION_KTUKr.AKTSEMPTY2KODU1DERS ADI1ON_K1T1U1Kr.1AKTS1
III. Yarı YılIV. Yarı Yıl
KODDERSİN ADIÖN K.TUKAktsKODDERSİN ADIÖN K.TUKAkts
AERPD201GELİŞİM PSİKOLOJİSİ IIRPD 1043035MBEGT212EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3035
AERPD203ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ3035AERPD202KİŞİLİK KURAMLARI3035
AERPD205SOSYAL PSİKOLOJİ3035AERPD204YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI3035
AERPD207TEMEL İSTATİSTİK3035AERPD206KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ3035
Seçmeli 1AE3035AERPD208TEST DIŞI TEKNİKLER3035
Seçmeli 2AE3035Seçmeli 3AE3035
TOPLAM1801830TOPLAM1801830
1KODUDERS ADION_KTUKr.AKTSEMPTY2KODU1DERS ADI1ON_K1T1U1Kr.1AKTS1
V. Yarı YılVI. Yarı Yıl
KODDERSİN ADIÖN K.TUKAktsKODDERSİN ADIÖN K.TUKAkts
MBEGT309SINIF YÖNETİMİ3035GKEGT303TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI1236
AERPD 301DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI3035MBEGT308EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME3036
AERPD 303PSİKOLOJİK TESTLER3035AERPD306GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA3036
AERPD 305PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ3035AERPD308MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARIRPD 3091246
AERPD 307PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARIRPD 2023035Seçmeli 4AE3036
AERPD 309MESLEKİ REHBERLİK3035
TOPLAM1801830TOPLAM1441630
1KODUDERS ADION_KTUKr.AKTSEMPTY2KODU1DERS ADI1ON_K1T1U1Kr.1AKTS1
VII. Yarı YılVIII. Yarı Yıl
KODDERSİN ADIÖN K.TUKAktsKODDERSİN ADIÖN K.TUKAkts
AERPD 401AİLE DANIŞMANLIĞI3035MBRPD 402ÇOCUK HUKUKU3035
AERPD 403MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR3035AERPD 404TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMA3035
AERPD 405RPD DE PROGRAM GELİŞTİRME3035AERPD 406RPD SEMİNERİEGT 2123045
AERPD 407BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMA I0635AERPD 408BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA IIRPD 4070635
MBRPD421OKULDA RPD UYGULAMALARI I0645MBRPD 422OKULDA RPD UYGULAMALARI II0645
Seçmeli 5AE3035Seçmeli 6AE3035
TOPLAM12121930TOPLAM12122030
GENEL TOPLAMTUKAktsSAATYÜZDE
MBMESLEK BİLGİSİ181228503019
GKGENEL KÜLTÜR19221332114
AEALAN EĞİTİMİ89149815710167
TOPLAM11928##240152##