Mimarlık

Programın Amacı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık lisans programı, kültürel kimliğin temel yansıması olan ve tarihe iz bırakan mimari yapıların içerik ve görsel değer kazanmasını sağlayan mimarlara olan ihtiyacı sağlamak amacıyla açılacaktır.

Vizyon

Eğitimde uluslararası ölçütlere eşdeğerde, kuram ve uygulamaalanında yetkin, yaratıcı, teknik bilgilere sahip, tasarım konusunda becerilerini geliştirmiş,sürdürebilirlik, kentsel ölçek ve daha da önemli mesleki etik alanlarında duyarlı mezunlar vermeyi amaçlayan bölüm, eğitimi disiplinlerarası işbirlikleriyle zenginleştirmeyi hedefleyen ve güncel bilimi yakalamayı amaçlayan, eleştirel düşünce merkezli bir eğitim modeli geliştirmektedir.

Misyon

Mimarlık mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren mimarlar yetiştirmek, Hayal gücünü çalıştıran, yaratıcı düşünmeyi kullanan, yeni buluşlar getirebilen, tasarımda liderliği sağlama yeteneği kazanmış, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar vermek ve Yetenekli, yaratıcı, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı tasarımcılar yetiştirmektir.​

Program Tanımı

Mimarlık lisans programının temel felsefesi, alana özgü bilginin eleştirel yaklaşımla değerlendirilerek, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik, etik değerler çerçevesinde düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme duyarlılığı oluşturmaktır. Bu bağlamda mimarlığın tasarım, tarih ve kuram, çevre ve kent, yapı bilim ve teknolojileri ile meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilikler kazandırmak amaçlanmaktadır.​

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.​

Mezuniyet Şartları

Mimarlık lisans programından mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 50 adet dersten (Yerel Kredi: 145, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olması ve iki adet staj dersini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.​

İstihdam Olanakları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık lisans programı mezunlarıMimarlar kamusal binalardan, ticari ve konut alanları gibi çeşitli yapı ve binaların inşaatı, planlaması ve tasarımında çalışabilirler. Mimarlar binaları kullanacak kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda ve çevreyle uyum içerisinde ve en rahat, sağlıklı, güvenli ve ekonomik yollarla mekan tasarımı yapmaktan sorumludurlar. Mimarlar ayrıca bakanlıklar, belediyeler vgibikamu kurum ve kuruluşlarının mimarlık bölümlerinde çalışabilirler. Bunun dışında, özel sektördeki mimarlık ve inşaat şirketlerinde iş olanakları olduğu gibikendi bürolarını da açabilirler.Mimarlık bölümü mezunları ayrıca master ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kurumlarda çalışabilirler.​

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
1st Semester2nd Semester
CodeCourse TitleTPCrectsCodeCourse TitleTPCrects
ARC101Basic Design Studio36610ARC102Introduction to Architectural Design Studio36610
ARC111Architectural Drawing I2235ARC112Architectural Drawing II2235
ARC121Building Technology I3034ARC122Building Technology II2234
ARC131Mathematics3034ARC134Prog & Architecture3034
ARC141History of Art and Culture3034ARC142History of Modern Architecture3034
Total1827Total1827
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
1st Semester2nd Semester
CodeCourse TitleTPCrectsCodeCourse TitleTPCrects
ARC201Architectural Design Studio I36611ARC202Architectural Design Studio II28611
ARC211Digital Design & presentation I2235ARC212Digital Design & presentation II2235
ARC221Building Technology III3034ARC252Environmental Design Systems3034
ARC241Contemporary Architecture3034Elective 23034
Elective 13034Elective 33034
TURK001Turkish I (TFL101)0022TURK002Turkish II (TFL102)0022
0000
ARC300Internship I0006
Total2030Total2030
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
1st Semester2nd Semester
CodeCourse TitleTPCrectsCodeCourse TitleTPCrects
ARC301Architectural Design Studio III36611ARC302Architectural Design Studio IV36611
ARC351Urban Design & planing2023ARC372Principles of Restoration and Conservation2234
ARC361Human Factors in Design2234Elective 53034
ARC381Professional Ethics2023Elective 63034
Elective 43034Elective 73034
NH001National History I0022NH002National History II0022
ARC400Internship II0000
Total1827Total1829
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
1st Semester2nd Semester
CodeCourse TitleTPCrectsCodeCourse TitleTPCrects
ARC401Architectural Design Studio V36611ARC402Graduation Project4121016
ARC403Graduation Research & preparation3034ARC412Portfolio & presentation2234
ARC481Project Management2023ARC482Professional Practice3034
Elective 83034Elective 103034
Elective 93034Elective 113034
Total1726Total2232